Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniach 10-17 października 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Popów w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku. Zarządzenie Nr ZW 0050.129.2019 Wójta Gminy Popów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, … Czytaj dalej Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku