1/2019 Inicjatywa – jawność – transparentność – wszyscy mamy obowiązek zmieniać Gminy na Lepsze

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji … Czytaj dalej 1/2019 Inicjatywa – jawność – transparentność – wszyscy mamy obowiązek zmieniać Gminy na Lepsze