2/2019 Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP – taryfy telefoniczne część II – Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji … Czytaj dalej 2/2019 Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP – taryfy telefoniczne część II – Zmieniajmy Gminy na Lepsze