1/2020 Inicjatywa – dbajmy o Jawność i Transparentność w Gminach – Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 … Czytaj dalej 1/2020 Inicjatywa – dbajmy o Jawność i Transparentność w Gminach – Zmieniajmy Gminy na Lepsze