+A  A  A-

Planowanie zabiegów ochronnych w drzewostanach nadleśnictw Kłobuck

W pierwszej dekadzie maja w niektórych drzewostanach nadleśnictw Kłobuck i Rudziniec prowadzone będą zabiegi ograniczające liczebność populacji chrabąszcza majowego i kasztanowca. Natomiast w drugiej dekadzie maja w drzewostanach nadleśnictw Brynek, Herby, Zawadzkie i Lubliniec wykonane zostaną zabiegi ograniczające masowe występowanie osnui gwiaździstej. Zabiegi będą prowadzone agrolotniczą aparaturą ULV (ultraniskoobjętościową) Micronair, zamontowaną na samolocie PZL M18B Dromader oraz śmigłowcu Mi-ZR, z zastosowaniem insektycydu o nazwie handlowej MOSPILAN 20 SP.

Mospilan 20 SP jest insektycydem w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie , o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Wobec ludzi jest szkodliwy dopiero po połknięciu. Okres karencji tj. czasu jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 14 dni. Okres prewencji dla ludzi i zwierząt tj. czasu od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta – nie dotyczy.

Mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wykonywania zabiegu oraz okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą ogłoszeń wywieszonych w miejscach publicznych . Powierzchnie przewidziane do oprysku zostaną oznaczone tablicami ostrzegawczymi.

W sprawach związanych z prowadzeniem zabiegów ograniczenia liczebności populacji owadów proszę kontaktować się ze Starszym Specjalistą Wydziału Ochrony Lasu RDLP Katowice, Remigiuszem Brzezińskim tel. 32 609 45 33, tel. kom. 668 856 265.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij