Zgłaszanie szkód łowieckich

Informujemy, że zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy Prawo Łowieckie wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Szkody łowieckie dokonane na terenie upraw rolniczych zgłasza się w formie pisemnej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) bezpośrednio … Czytaj dalej Zgłaszanie szkód łowieckich