+A  A  A-

Strona główna

Aktualności

Plan działań krótkoterminowych (PDK)

Informuję, że dnia 18 grudnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął nowy Plan Działań Krótkoterminowych jako część „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji...
Czytaj więcej >>

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 29.03.2018

RG.0002.03.2018r.   Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLIII sesje Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1.  Otwarcie sesji...
Czytaj więcej >>

OKÓLNIK

Urząd Gminy Popów zawiadamia rolników, iż w miesiącu marcu 2018 r. będą przeprowadzane badania gleby w podstawowym zakresie analiz: (odczyn, zawartość fosforu, potasu i magnezu) dla gospodarstw o pow. min. 1 ha użytków rolnych.   W związku z...
Czytaj więcej >>

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2018 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2018 r. podlegają podwyższeniu - zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym...
Czytaj więcej >>

Szkolenie z płatności bezpośrednich

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Zespół Doradców Rolniczych w Kłobucku zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 08 marca 2018 r, w Urzędzie Gminy w Popowie, o godz. 10.00 na temat: Płatności bezpośrednie 2018  ...
Czytaj więcej >>

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 22 lutego 2017 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 22 lutego 2017 roku Wójt Gminy Popów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację...
Czytaj więcej >>

Produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie informuje, że w dniach od 20.02.2018 do 21.02.2018 w godzinach od 9°° do 14°° będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy...
Czytaj więcej >>

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 15 lutego 2018r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) zwołuję sesję Rady Gminy Popów. Sesja odbędzie się 15 lutego 2018 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska...
Czytaj więcej >>

19 Edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie

Rusza 19 edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń...
Czytaj więcej >>

Informacja Urzęd Stanu Cywilnego

W dniu 12.02.2018r. (poniedziałek) Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny  od 9.00 do...
Czytaj więcej >>

KONKURS: „SZNUPEK RADZI, JAK ZIMĄ BEZPIECZNIE SIĘ BAWIĆ”

Wojewoda Śląski wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach, Śląskim Kuratorem Oświaty i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym ogłaszają konkurs plastyczny pod nazwą „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”. Konkurs,...
Czytaj więcej >>

Uwaga na kruchy lód

Ujemne temperatury w ostatnich dniach sprawiły, że rzeki, jeziora i zbiorniki wodne pokryła cienka warstwa lodu. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. Wpadnięcie pod lód najczęściej kończy się...
Czytaj więcej >>

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z § 6 Uchwały Nr 211/XXXV/2017Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów oraz art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o...
Czytaj więcej >>

Informacja o dniu wolnym od pracy – 29 stycznia 2018 r.

Informujemy, że w dniu 29 stycznia (poniedziałek) 2018 roku Urząd Gminy Popów będzie nieczynny.   (Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy za 6 stycznia 2018 roku, który wypada w sobotę pracownikom przysługuje dzień wolny od pracy)...
Czytaj więcej >>

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

22 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania...
Czytaj więcej >>

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 28 grudnia 2017

Sesja  Rady Gminy Popów  odbędzie się  28 grudnia  2017 roku o  godz.9.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Popów   Zawady ul. Częstochowska 6. Porządek obrad Rady Gminy Popów...
Czytaj więcej >>

Zmiana organizacji ruchu w ciągu ulic Pajęczańskiej i Reymonta w Popowie

Informujemy iż w dniach 7.12. – 20.12.2017 prowadzone będą prace na przejazdach kolejowych w ciągu ulic Pajęczańskiej i Reymonta w Popowie. W związku z  tym przedmiotowe przejazdy będą zamknięte dla ruchu i zostanie wprowadzona organizacja...
Czytaj więcej >>

Konsultacyjne w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”

Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" zaprasza na spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące naboru wniosków do projektu "Wsparcie rozwojowe MŚP w...
Czytaj więcej >>

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH, OPON ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 4 grudnia 2017 r. w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory organizowana będzie zbiórka...
Czytaj więcej >>

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r.

Wójt Gminy Popów przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o...
Czytaj więcej >>

Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy Popów

Informujemy, że w naszym urzędzie można dokonywać płatności przy użyciu kart płatniczych lub telefonu. Urząd Gminy uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS....
Czytaj więcej >>

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 30 listopada 2017 roku

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Gminy Popów , która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6. Porządek obrad sesji w załączniku. Proponowany porządk...
Czytaj więcej >>

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij