Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Popów przedkłada do publicznych konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Popów bądź na … Czytaj dalej Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi