Budowa systemu e-usług dla mieszkańców gminy Popów

Budowa systemu e-usług dla mieszkańców gminy Popów Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 „Cyfrowe śląskie”, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Całkowita wartość projektu: 855 620,34 zł. Dofinansowanie UE: 583 621,99 zł Głównym celem projektu jest zwiększenie … Czytaj dalej Budowa systemu e-usług dla mieszkańców gminy Popów