+A  A  A-

Budowa systemu e-usług dla mieszkańców gminy Popów

Budowa systemu e-usług dla mieszkańców gminy Popów

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 „Cyfrowe śląskie”, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Całkowita wartość projektu: 855 620,34 zł.

Dofinansowanie UE: 583 621,99 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do e-usług oferowanych przez Gminę Popów dla jej obywateli
i przedsiębiorców.

Na czym polega projekt?

Realizowany projekt dofinansowywany z środków Unii Europejskiej obejmuje dwa etapy. Pierwszy z nich polega na wymianie funkcjonujących obecnie w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach wodomierzy na nowe wyposażone w nakładki radiowe z systemem zdalnego odczytu. Dzięki zastosowaniu technologii zdalnego odczytu Inkasent, nie musi już, jak było do tej pory, dokonywać bezpośrednich odczytów z liczydeł wodomierzy. Zdalny odczyt umożliwia mu odczytanie stanu wodomierza jadąc ulicą samochodem, co usprawnia jego pracę i skraca czas jaki musi przeznaczyć na zebranie stanów zużycia wody z poszczególnych miejscowości.

Drugi etap projektu polega na stworzeniu platformy Internetowego Biuro Obsługi Klienta. Dzięki tej platformie użytkownik po zalogowaniu będzie miał dostęp do 16 e-usług usprawniających procedury związane z gospodarką wodno-ściekową.

Kolejne e-usługi będą umożliwiały: zgłoszenie awarii instalacji, podanie wartości odczytu z wodomierza indywidualnie przez użytkowania, weryfikację wystawionych faktur (pobranie i zapisanie), sprawdzenie historii płatności, złożenie wniosku o zawarcie umowy, dostęp do druków i wniosków związanych z gospodarką wodno-ściekową, dokonanie płatności za fakturę online. Zalogowany użytkownik otrzymywał będzie komunikaty
o kończącej się umowie na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, terminie zbliżającej się płatności faktury. Możliwe będzie również zwrócenie się z wnioskiem o wystawienie noty odsetkowej jak również zgłoszenie potrzeby odczytu w terminie innym niż przewidziany przez Gminę dla danej miejscowości.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij