+A  A  A-

Historia i walory turystyczne Gminy Popów

Walory przyrodnicze i turystyczne

Gmina Popów leży w dorzeczu dwóch rzek Warty i Liswarty. Dzięki temu zawdzięcza swe wyjątkowe walory przyrodnicze. Posiada specyficzny mikroklimat i bujną roślinność z przewagą pięknych sosnowych lasów. Do zasobów mineralnych występujących na terenie gminy należą złoża kamienia wapiennego i żwiru. Jurajskie wapienie stanowią także źródło najwyższej jakości wody pitnej. Pozostałością po eksploatacji kamienia wapiennego są wyrobiska w Rębielicach Królewskich i w Wąsoszu Górnym, a także piece do wypalania wapna tzw. wapienniki. Charakterystyczne dla Góry Rębielskiej jest występowanie tam dziewięćsiła bezłodygowego – rośliny chronionej. Spacerując po jurajskich skałkach można znaleźć ciekawe okazy kalcytów i amonity. Niezwykłą przygodę można przeżyć organizując spływ kajakowy rzeką Liswartą i Wartą z miejscowości Zawady do Wąsosza Górnego. Bardzo dobra sieć dróg gminnych zachęca do wycieczek rowerowych. W lasach można zbierać jagody i poziomki, a wyjątkową jesienną atrakcją są smaczne rydze.

Historia i zabytki

Początki osadnictwa na terenie gminy Popów sięgają XI wieku. Historycznie najstarszą miejscowością jest wieś Wąsosz, tutaj miedzy innymi stacjonowały wojska szwedzkie przygotowujące się do zdobycia Jasnej Góry. W czasie Powstania Styczniowego, pod Wąsoszem miała miejsce bitwa, w której zginęło 23 powstańców. Zdarzenie to upamiętnia pomnik „ Gloria Victis” na starym cmentarzu w Wąsoszu Górnym. Z miejscem tym związana jest także bardzo interesująca hipoteza mówiąca o tym, że stary cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku majora Henryka Dobrzańskiego słynnego Hubala. Niezwykłą atrakcją gminy Popów jest Kalwaria Wąsoska. Zabytkami kultury sakralnej są kościółek drewniany pw. św. Józefa Robotnika z XII w. w Popowie oraz kościół pw. Św. Andrzeja w Wąsoszu Górnym z XIV w.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij