+A  A  A-

Budowa systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów

 

Zakres projektu:

Zakres projektu obejmuje stworzenie internetowej platformy pozwalającej realizować obowiązki Gminy względem jej mieszkańców w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w formie e-usług. Zrealizowanie projektu ma w istotny sposób zwiększyć możliwość dostępu do świadczonych przez Urząd usług oraz podnieść komfort z ich korzystania przez mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Popów.

Planowane rozwiązania oparte są na Internetowym Biurze Obsługi Klientów (IBOK), przesyłaniu informacji za pośrednictwem Internetu, telefonów i zdalnego odczytu wodomierzy drogą radiową.

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępu do e-usług oferowanych przez Gminę Popów dla jej obywateli i przedsiębiorców.

Założenia projektu:

Finansowanie i realizacja projektu:

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet II. Cyfrowe śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Wartość projektu: 972 403,00 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE: 826 542,55 zł

Realizacja projektu została zaplanowana na lata: 2016 – 2017

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij