+A  A  A-

Strona główna

Aktualności

WSPIERAJ SENIORA W GMINIE POPÓW

Program „Wspieraj Seniora” kierowany jest w szczególności do osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie pandemii zdecydują się na pozostanie w domu. Zakres usług obejmuje w szczególności: dostarczenie zakupów obejmujących artykuły...
Czytaj więcej >>

Przekazanie placu budowy dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ul. Słoneczna”

W dniu 24 lutego 2021 roku miało miejsce przekazanie terenu i placu budowy inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ul. Słoneczna”.   W przekazaniu udział wzięli: Wójt Gminy Popów Jan Kowalik, Inspektor Nadzoru...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679041 S w miejscowości Więcki, gm. Popów, w km 109+005 linii kolejowej nr 131

Informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679041 S w miejscowości Więcki, gm. Popów, w km 109+005 linii kolejowej nr 131 w dniach: od 04-03-2021 do 08-03-2021 Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679047 S w miejscowości Annolesie, gm. Popów, w km 106+173 linii kolejowej nr 131

Informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679047 S w miejscowości Annolesie, gm. Popów, w km 106+173 linii kolejowej nr 131 w dniach: od 03-03-2021 do 06-03-2021 Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Informacja w sprawie rozpoczęcia działalności Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach

Informujemy, że w Katowicach działalność rozpoczął Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców, finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W ramach działalności Ośrodka udzielana jest nieodpłatna...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia symbol autobusu

Linia komunikacyjna Wąsosz Górny – Popów

Informuję, że od 18 stycznia 2021 roku na terenie gminy Popów uruchomiona została linia komunikacyjna Wąsosz Górny - Popów, stanowiąca przedłużenie linii komunikacyjnej użyteczności publicznej Popów - Kłobuck, na którą Powiat Kłobucki zawarł umowę...
Czytaj więcej >>

Trwają zapisy do Masz Głos 2021!

Ogłoszenie Ruszyły zapisy do akcji Masz GłosW czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Informacja o XXX sesji Sesji Rady Gminy Popów 23.02.2021 r.

W dniu 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Popowie odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Popów. Załączniki: Informacja o sesjiDownload Informacja o sesjiDownload...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Rusza kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Popów

Gmina Popów pozyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ul. Słoneczna” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Informacja Wójta Gminy Popów w sprawie obowiązku porządkowania chodników przy posesjach

Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z § 6 Uchwały Nr 83/XIV/2019 Rady Gminy Popów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów oraz  art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o...
Czytaj więcej >>

Konkurs literacki dla dorosłych (i seniorów) 18+ Wiersz/Opowiadanie „WIOSNA”

Regulamin Konkursu Organizator - Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie - Honorowym patronem Konkursu jest Wójt Gminy PopówCele konkursu - Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie umiejętności literackich - Popularyzowanie...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo ARiMR

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników

8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępni współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych. Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01,...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki Jelcz L090M o nr rej. SKL A759, stanowiący mienie  Gminy  Popów. Cena wywoławcza samochodu wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące  złotych 00/100). Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny

...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający logo Gminnego ośrodka pomocy społeczej w Popowie

Informacja dotycząca zweryfikowania i wydania skierowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

OkólnikDownload...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Ogłoszenie w sprawie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Informacja !!! Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Przedłużenie zamknięcia przejazdu kolejowego w miejscowości Więcki

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Przedłużenie zamknięcia przejazdu kolejowego w miejscowości Annolesie

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Zarządzenie NR 0050.13.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Popów na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie NR 0050.13.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Informacja o przedłużeniu zamknięcia przejazdu kolejowego w miejscowości Więcki

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Przedłużenie zamknięcia przejazdu kolejowego w miejscowości Annolesie

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65...
Czytaj więcej >>

Od 1 lutego br. rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne

Z inicjatywy Wójta Gminy Popów Jana Kowalika, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów na lata 2021-2026. Oznacza to, że...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia symbol autobusu

Zmiana trasy gminnej linii komunikacyjnej Więcki – Popów przez Brzózki

Wójt Gminy Popów informuje, że od dnia 18 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana trasy linii komunikacyjnej gminnego transportu zbiorowego, realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Trasa została...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający logo organizacji Zielony Wierzchołek Śląska

Finansowanie projektów do roku 2030! Ankieta Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska

Ankieta jest ważną częścią diagnozy, która pomoże określić nam potrzeby lokalnej społeczności. Dzięki określeniu tych potrzeb będziemy mogli budować budżet lokalnych strategii rozwoju w przyszłym okresie programowania czyli w latach 2024-2030....
Czytaj więcej >>

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech

W związku realizacją kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. ”MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, Gmina Popów otrzymała 2 pochłaniacze powietrza, które zostały przekazane do Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU: „Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE”

Na etapie przygotowania projektu nastąpiło aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji np. poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu, w tym w ramach opracowania środowiskowych dokumentów strategicznych, tj....
Czytaj więcej >>

Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla seniorów powyżej 70 roku życia

Urząd Gminy Popów informuje, iż rozpoczynają się szczepienia  przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla seniorów powyżej 70 roku życia z terenu Gminy Popów. Seniorów zdecydowanych na szczepienie zapraszamy do zapisów w Ośrodku Zdrowia w Popowie przy ulicy...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Przedłużenie zamknięcia przejazdu kolejowego w miejscowości Annolesie do dnia 20-01-2021

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Więcki w dniach od 15-01-2021 do 21-01-2021

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający logo Urzędu Statystycznego w Katowicach

Badanie ankietowe AK-R (Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym)

Badanie ankietowe AK-R (Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym). Badanie zostanie przeprowadzone w dniach 15 - 29  stycznia 2021 r. AK-RDownload...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający logo Urzędu Statystycznego w Katowicach

Badanie ankietowe PKZ (Uczestnictwo mieszkańców Polski / rezydentów w podróżach)

Badaniu ankietowe PKZ (Uczestnictwo mieszkańców Polski / rezydentów w podróżach). Badania te przeprowadzone zostaną w dniach 2 - 20  stycznia 2021 r. Zmiany w organizacji badań ankietowych: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Okólnik

Wójt Gminy Popów informuje, że w dniu 12.01.2021 r. (tj.wtorek) w godz. od 8.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Kamieńszczyzna ul. Lipowa.Przyczyną utrudnień są prace konserwacyjne prowadzone na tym odcinku sieci wodociągowej....
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Informacja o X sesji nadzwyczajnej (XXIX Sesji Rady Gminy Popów) 13.01.2021 r

W dniu 13 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Popów odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Popów (X sesja nadzwyczajna). Załączniki: Zawiadomienie o sesji Zawiadomienie...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Annolesie w dniach od 12-01-2021 do 16-01-2021

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Informacja o XXVIII Sesji Rady Gminy Popów 29.12.2020 r

W dniu 29 grudnia 2020r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali gimnastycznej w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Zawadach odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Popów Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo ARiMR

Koniec roku – koniec trzech naborów PROW

Warto się pospieszyć. Z końcem bieżącego roku upływają terminy naborów wniosków o wsparcie w trzech działaniach realizowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Chodzi o "Inwestycje w gospodarstwach położonych na...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający logo Gminnego ośrodka pomocy społeczej w Popowie

Ogłoszenie o naborze: Opieka wytchnieniowa, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -edycja 2021

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Popów w 2021 roku do programu "Opieka wytchnieniowa" i "Asystent osobisty osoby niepełnosparwnej"-edycja 2021, zwracamy się do zainteresowanych osób i rodzin tymi formami wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Informacja

Wójt Gminy Popów informuje, że:zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Popów ZW Nr 0050.1.2020 dzień 24 grudnia 2020 r. (tj.Wigilia) jest dniem wolnym od pracyzgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Popów ZW Nr 0050.159.2020w dniu 23 grudnia 2020 r. ustala się...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

SZYBKI INTERNET W NASZEJ GMINIE

Ostatni czas pokazał, jak ważną rolę w naszej codzienności pełni Internet. Szybkie i niezawodne łącze umożliwia nie tylko wykonywanie pracy zdalnej, edukację, sprawne załatwianie spraw urzędowych, robienie zakupów online, komunikację czy bycie...
Czytaj więcej >>

Grant Sołecki GRUNT TO MIEĆ GRUNT

Cele projektu:- dofinansowanie funduszu sołeckiego w rozwój nowoczesnych metod powiększania gospodarstw rolnych- zwiększenie ekonomiki gospodarstw rolnych poprzez wzrost ich powierzchniBudżet projektu 9 000 000 PLNTermin naboru od 15-01-2021 do 15-03-2021Portal...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo ARiMR

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł....
Czytaj więcej >>

Życzenia świąteczne od Pani Poseł Lidii Burzyńskiej dla mieszkańców Gminy Popów

Święta Bożego Narodzenia, to piękny czas – pełenradości, wytchnienia, miłości oraz nadziei, której takbardzo nam potrzeba.Życzę Wszystkim Mieszkańcom Gminy Popów,Włodarzom Gminy, Członkom i Członkiniom KGWoraz OSP, Dyrektorom i Nauczycielom...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo ARiMR

ARiMR płaci za chryzantemy

Ruszyła wypłata rekompensat dla posiadaczy chryzantem, którzy z powodu pandemii koronawirusa i nakazu zamknięcia cmentarzy we Wszystkich Świętych nie mogli sprzedać kwiatów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała im do tej pory łącznie...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Zamknięcie przejazdu kolejowego miejscowości Więcki

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65...
Czytaj więcej >>

AED, czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

Urząd Gminy Popów  informuje mieszkańców iż od dnia 10.12.2020r. na terenie Gminy Popów znajdują się dwa defibrylatory AED. Defibrylatory AED zostały zamontowane przy wejściu do Urzędu Gminy Popów ul. Częstochowska 6 oraz na ścianie Ochotniczej Straży...
Czytaj więcej >>

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Popów – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Z inicjatywy Wójta Gminy Jana Kowalika, we wrześniu br., Gmina Popów wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego mającego na celu budowę pełnowymiarowej hali sportowej w Popowie, z płytą boiska do siatkówki, koszykówki, futsalu, zapleczem...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Popów (droga gminna)

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Zamknięcie przejazdu Popów, ul. Pajęczańska

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65...
Czytaj więcej >>

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach

Urząd Gminy Popów informuję mieszkańców Gminy Popów o działalności Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach na ulicy Reymonta 22. Ośrodek udziela nieodpłatną pomoc dla cudzoziemców zamieszkałych w województwie śląskim. W ramach swojej...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający logo Banku żywności w Częstochowie

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020 WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODPROGRAMIE 2020 Bank Żywności w...
Czytaj więcej >>

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij