+A  A  A-

Strona główna

Aktualności

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów

14 października br. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju...
Czytaj więcej >>

Komunikat – Urząd Gminy Popów zostaje zamknięty dla interesantów

W obliczu zwiększonej ilości odnotowanych przypadków zachorowań na  COVID-19 oraz informacjami o wzrastającym codziennie ryzyku zakażenia na terenie Gminy Popów, Urząd Gminy Popów zostaje zamknięty dla interesantów. Wszelkie wnioski, podania,...
Czytaj więcej >>

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 R.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od dnia 10 października 2020 r. istnieje możliwość realizacji Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw...
Czytaj więcej >>

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorom Zespołów Szkolno- Przedszkolnych, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę dużo wytrwałości w przekazywaniu  wiedzy i kształtowaniu postaw  młodego pokolenia. Pragnę podziękować za oddanie dla...
Czytaj więcej >>

Ćwiczenia RENEGAGE-SAREX-20

Urząd Gminy Popów informuje, iż w dniach 6-7 października 2020 roku możliwe będzie naruszenie przestrzeni powietrznej przez statek powietrzny w ramach ćwiczeńRENEGAGE-SAREX-20. Ćwiczenia RENEGAGE-SAREX-20Download...
Czytaj więcej >>

Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE

17 września br. Wójt Gminy Popów Jan Kowalik podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE”. Jest to kolejna inwestycja, na którą Gmina Popów uzyskała dofinansowanie z środków Regionalnego...
Czytaj więcej >>

Przebudowa zdegradowanego obiektu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Popów

Trwają prace na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa zdegradowanego obiektu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Popów”. Gmina Popów na ten cel uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Czytaj więcej >>

APEL O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW

Wójt Gminy Popów zwraca się z apelem o wywiązywanie się mieszkańców naszej gminy z obowiązku segregacji odpadów. Przypominam, że zgodnie ze złożoną przez Państwa deklaracją, odpady powinny być segregowane na podstawie ulotki, którą mieszkańcy...
Czytaj więcej >>

Mobilne Biuro Programu „Czyste powietrze” w Zawadach

23 września br. (środa) w godzinach 09:00 – 11:00 w Zawadach  przy budynku Urzędu  Gminy Popów ul. Częstochowska 6, będzie można skorzystać z konsultacji prowadzonych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw...
Czytaj więcej >>

Od 16 września #spisrolny odbywa się także poprzez wywiad telefoniczny. Nie czekajmy na telefon od rachmistrza, ale spiszmy się sami przez: - Internet: https://spisrolny.gov.pl/ - infolinię spisową: tel. 22 279 99 99 #PSR2020 #LiczySięRolnictwo...
Czytaj więcej >>

Wysokość składki na ubezpieczenie w IV kwartale – KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowei macierzyńskie w IV kwartale 2020 roku. W związku z tym...
Czytaj więcej >>

Informacja o XXV Sesji Rady Gminy Popów 24.09.2020 r

W dniu 24 września 2020r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Popowie odbędzie się XXV Sesję Rady Gminy Popów. Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy...
Czytaj więcej >>

Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych szkół w Gminie Popów

https://gminapopow.pl/zestawienie-wynikow-egzaminu-osmoklasisty-z-poszczegolnych-szkol/...
Czytaj więcej >>

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uruchomiła nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich...
Czytaj więcej >>

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439.) – gminy są zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych...
Czytaj więcej >>

Kampania informacyjno – promocyjna, dotyczącej funkcjonowania Wojskowych Centrów Rekrutacji

We wszystkich województwach zostały uruchomione Wojskowe Centra Rekrutacji, w ramach których prowadzony będzie proces rekrutacji do Sił Zbrojnych RP. Do tej pory wszystkie formalności związane z rekrutacją do wojska, w tym szkolenie przygotowawcze, trwało...
Czytaj więcej >>

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 07.09 do 28.09.2020

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów znajduje się na stronie http://www.bip.gminapopow.pl w karcie "Prawo Lokalne" - Zagospodarowanie przestrzenne" Bezpośredni link do Projektu studium:...
Czytaj więcej >>

Spis Rolny 2020

W dniu dzisiejszym 01 września 2020 roku rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 roku. Spis rolny jest obowiązkowy. Od dziś użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli spisać się poprzez: samospis na stronie...
Czytaj więcej >>

Linia autobusowa relacji Popów – Kłobuck przez Rębielice Królewskie, Wilkowiecko

Informuje, że z dniem 01 września 2020 roku uruchomiona zostaje komercyjna linia autobusowa relacji Popów – Kłobuck przez Rębielice Królewskie, Wilkowiecko obsługiwana przez: F.H.U. „GEPARD” Grzegorz Latkowski. Aktualny rozkład jazdy dostępny pod...
Czytaj więcej >>

Linia komunikacyjna Popów – Kule

Wójt Gminy Popów informuje, że z dniem 01 września 2020 roku, wznowiona zostaje linia komunikacyjna Popów – Kule, realizowana w ramach gminnego, publicznego transportu zbiorowego obsługiwana przez: F.H.U. „GEPARD” Grzegorz Latkowski. Aktualny rozkład...
Czytaj więcej >>

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POPÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Zawady, dnia 28 sierpnia 2020 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POPÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na...
Czytaj więcej >>

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanuw dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii...
Czytaj więcej >>

Spis rolny – dalsze informacje

Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzymają list Prezesa GUS, w którym zostaną poinformowani o #spisrolny, obowiązku spisowym i możliwości wypełnienia tego obowiązku różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem samospisu. https://spisrolny.gov.pl/...
Czytaj więcej >>

Okólnik w sprawie robót drogowych w miejscowości Wąsosz Górny

Szanowni Mieszkańcy! Wójt Gminy Popów informuje; że w związku z planowanymi robotami bitumicznymi w miejscowości Wąsosz Górny w dniu 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 7:00- 21:00 nastąpi zamkniecie odcinka ul Witosa,, od skrzyżowania z ul...
Czytaj więcej >>

Informacja o XXIV Sesji Rady Gminy Popów 27.08.2020 r

W dniu 27 sierpnia 2020r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali gimnastycznej w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Zawadach odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Popów. Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy...
Czytaj więcej >>

ARiMR – trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowejw związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie...
Czytaj więcej >>

INFORMACJA – ZMIANA W OPŁACIE SKARBOWEJ – dot. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Od dnia 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji). Zwolnione z opłaty będzie jedynie wydanie...
Czytaj więcej >>

Ruszył nabór zgłoszeń do Jubileuszowej X Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

4 sierpnia ruszył nabór zgłoszeń do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone w działania na rzecz dzieci. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej...
Czytaj więcej >>

Spis rolny – infolinia

Dzisiaj startuje infolinia spisowa - 22 279 99 99, dostępna 7 dni w tygodniu, w godz. 8-18. Do końca sierpnia br. połączenie będzie oferowało kanały „weryfikacja rachmistrza” i „informacje o PSR 2020”. więcej - https://spisrolny.gov.pl/ #PSR2020...
Czytaj więcej >>

Ogłoszenie w sprawie kwalifikacji i funkcjonowania przejazdów kolejowo-drogowych Lelity – Więcki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach w oparciu o uregulowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii...
Czytaj więcej >>

Urząd Gminy Popów zawiesza bezpośrednią obsługę klientów – 17.08 do 24.08.2020 w związku z SARS CoV-2

Szanowni Mieszkańcy Gminy Popów ! W związku z wzrostem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanym wykryciem ogniska wirusa SARS CoV-2 na terenie gminy Popów, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom...
Czytaj więcej >>

Spis rolny – informacje prasowe

Spis rolny będzie przeprowadzany w gospodarstwach rolnych (osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) prowadzących działalność rolniczą, według stanu na 1 czerwca br. więcej - https://spisrolny.gov.pl/...
Czytaj więcej >>

Informacja w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu w dniach 13.08 – 18.08.2020

W dniach od 13.08.2020 – 18.08.2020 r. Urząd Gminy Popów oraz Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 14:00 ze względu na utrzymujące się upały oraz prognozy pogody wskazującej na wzrost temperatury powietrza. Treść...
Czytaj więcej >>

Eksploatacja złoża wapieni jurajskich „Rębielice Królewskie 1”

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców o złożeniu pisma przez firmę KOPALEX dotyczącego odpalania ładunków materiału wybuchowego w związku z eksploatacją złoża wapieni jurajskich „Rębielice Królewskie 1”. Przedsiębiorstwo będzie prowadziło...
Czytaj więcej >>

INFORMACJA o terminie posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich

Posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 roku godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Popów w Zawadach, ul....
Czytaj więcej >>

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym

Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Popów Zarządzeniem Nr ZW 0050.90.2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w...
Czytaj więcej >>

INFORMACJA w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym

Posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2020 roku godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Popów w Zawadach, ul. Częstochowska 6, 42...
Czytaj więcej >>

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2020 roku o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

OGŁOSZENIE Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKUo zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z poźn. zm.)...
Czytaj więcej >>

Informacja

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców, że w dniu 30.07.2020 roku ( czwartek ) przeprowadzone zostaną zabiegi zwalczania komarów i kleszczy w miejscach użyteczności publicznej na terenie gminy Popów (tj. place zabaw, teren przyległy do Gminnego Centrum...
Czytaj więcej >>

Prywatny las z dotacją z PROW

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje...
Czytaj więcej >>

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia. To już 6....
Czytaj więcej >>

Polski Bon Turystyczny – najważniejsze informacje

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związkuz trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do 31 marca...
Czytaj więcej >>

I N F O R M A C J A w sprawie II terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku na terenie gminy Popów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do...
Czytaj więcej >>

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Spis rolny to badanie pełne realizowane raz na 10 lat, obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne. W 2010 roku odbył się ostatni Powszechny Spis Rolny. Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy. Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do...
Czytaj więcej >>

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym – Termin przedłużony do 24 lipca 2020 roku

Zarządzenie nr ZW.0050.86.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym...
Czytaj więcej >>

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom...
Czytaj więcej >>

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Dziecko to skarb – nie powierzam ciężkich prac”

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegow Częstochowie reprezentowany przez dyrektora Piotra Dobosza zaprasza wszystkich zainteresowanych Rolników do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym „Dziecko to skarb - nie powierzam ciężkich...
Czytaj więcej >>

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich

Treść zarządzenie w sprawie Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich oraz treść ogłoszenie o naborze KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie...
Czytaj więcej >>

Komunikat KRUS – Zasiłek opiekuńczy przedłużony o kolejne 14 dni!

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony o kolejne 14 dni tj. do 26 lipca 2020r. Niezmiennie, od kilku już miesięcy dodatkowe świadczenie opiekuńcze przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom, którzy...
Czytaj więcej >>

Konkurs dla młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji – nowy termin nadsyłania prac

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konkurs na plakat promujący mediację - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs...
Czytaj więcej >>

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij