+A  A  A-

Strona główna

Aktualności

Informacja w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu w dniach 13.08 – 18.08.2020

W dniach od 13.08.2020 – 18.08.2020 r. Urząd Gminy Popów oraz Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 14:00 ze względu na utrzymujące się upały oraz prognozy pogody wskazującej na wzrost temperatury powietrza. Treść...
Czytaj więcej >>

Eksploatacja złoża wapieni jurajskich „Rębielice Królewskie 1”

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców o złożeniu pisma przez firmę KOPALEX dotyczącego odpalania ładunków materiału wybuchowego w związku z eksploatacją złoża wapieni jurajskich „Rębielice Królewskie 1”. Przedsiębiorstwo będzie prowadziło...
Czytaj więcej >>

INFORMACJA o terminie posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich

Posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 roku godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Popów w Zawadach, ul....
Czytaj więcej >>

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym

Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Popów Zarządzeniem Nr ZW 0050.90.2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w...
Czytaj więcej >>

INFORMACJA w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym

Posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2020 roku godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Popów w Zawadach, ul. Częstochowska 6, 42...
Czytaj więcej >>

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2020 roku o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

OGŁOSZENIE Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKUo zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z poźn. zm.)...
Czytaj więcej >>

Informacja

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców, że w dniu 30.07.2020 roku ( czwartek ) przeprowadzone zostaną zabiegi zwalczania komarów i kleszczy w miejscach użyteczności publicznej na terenie gminy Popów (tj. place zabaw, teren przyległy do Gminnego Centrum...
Czytaj więcej >>

Prywatny las z dotacją z PROW

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje...
Czytaj więcej >>

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia. To już 6....
Czytaj więcej >>

Polski Bon Turystyczny – najważniejsze informacje

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związkuz trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do 31 marca...
Czytaj więcej >>

I N F O R M A C J A w sprawie II terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku na terenie gminy Popów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do...
Czytaj więcej >>

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Spis rolny to badanie pełne realizowane raz na 10 lat, obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne. W 2010 roku odbył się ostatni Powszechny Spis Rolny. Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy. Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do...
Czytaj więcej >>

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym – Termin przedłużony do 24 lipca 2020 roku

Zarządzenie nr ZW.0050.86.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym...
Czytaj więcej >>

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom...
Czytaj więcej >>

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Dziecko to skarb – nie powierzam ciężkich prac”

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegow Częstochowie reprezentowany przez dyrektora Piotra Dobosza zaprasza wszystkich zainteresowanych Rolników do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym „Dziecko to skarb - nie powierzam ciężkich...
Czytaj więcej >>

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich

Treść zarządzenie w sprawie Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich oraz treść ogłoszenie o naborze KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie...
Czytaj więcej >>

Komunikat KRUS – Zasiłek opiekuńczy przedłużony o kolejne 14 dni!

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony o kolejne 14 dni tj. do 26 lipca 2020r. Niezmiennie, od kilku już miesięcy dodatkowe świadczenie opiekuńcze przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom, którzy...
Czytaj więcej >>

Konkurs dla młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji – nowy termin nadsyłania prac

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konkurs na plakat promujący mediację - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs...
Czytaj więcej >>

Kampania edukacyjna – Misie i dzieci toną po cichu

Lato w pełni, właśnie rozpoczęły się wakacje. Upalne dni i sprzyjające warunki atmosferyczne zachęcają do skorzystania z kąpieli. Większość dzieci spędzi ten czas na wsi, w pobliżu jezior, stawów czy pobliskich zalewów.Z pewnością część...
Czytaj więcej >>

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym – Termin przedłużony do 16 lipca 2020 roku

Treść ogłoszenia Zarządzenie nr ZW.0050.81.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu...
Czytaj więcej >>

Ankieta w związku ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych

Samorząd Gminy Popów, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i...
Czytaj więcej >>

Wysokość składek w KRUS w III kwartale

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowei macierzyńskie w III kwartale 2020 roku....
Czytaj więcej >>

Informacja o XXIII Sesji Rady Gminy Popów 25.06.2020 r

W dniu 25 czerwca 2020r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali gimnastycznej w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Zawadach odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Popów. Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy...
Czytaj więcej >>

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych – Powszechny Spis Rolny

Gminne Biuro Spisowe zgodnie z art. 19 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz. U. z 2019 poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia...
Czytaj więcej >>

12 czerwca 2020 r. Urząd Gminy w Popowie, USC, GOPS oraz gminne jednostki organizacyjne będą nieczynne

Zgodnie z Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Popów w 2020 r, ustala się dzień 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Popów, USC,...
Czytaj więcej >>

Informacja o VII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Popów (XXII Sesja Rady Gminy Popów) 09.06.2020 r

W dniu 9 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 15:15 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Popów odbędzie się VII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Popów. Porządek obrad VII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy...
Czytaj więcej >>

KOMUNIKAT w sprawie odwieszenia linii komunikacyjnej Popów-Kule P1

08 - 30 czerwca 2020 r odwieszona zostaje linia komunikacyjna Popów-Kule P1 realizowana w ramach gminnego transportu zbiorowego....
Czytaj więcej >>

Weź pieniądze na posadzenie lasu

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach...
Czytaj więcej >>

Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi...
Czytaj więcej >>

Sprzątanie rzek zkajakiem.pl vol.2

Już w tą niedzielę odbędzie się spływ kajakowy mający na celu sprzątanie rzek w Naszej Gminie. Jest to druga edycja tego typu akcji. W tamtym roku akcja zakończyła się ogromnym sukcesem. Zebraliśmy 26 pełnych worków śmieci, a Nasza praca zaowocowała i...
Czytaj więcej >>

Informacja dotycząca bezdomnych i padłych zwierząt

...
Czytaj więcej >>

Oferta sprzedaży w formie konkursu składników majątku Gminy Popów

...
Czytaj więcej >>

Zasady ochrony pszczół podczas oprysków rolniczych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Popów, w związku z trwającym okresem przeprowadzania oprysków rolniczych uprzejmie proszę  o przestrzeganie elementarnych i humanitarnych zasad ochrony pszczół: 1. Nie opryskiwać plantacji z kwitnącymi chwastami.2. Nie...
Czytaj więcej >>

Zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Popów informuje, że w dniach 25-27 maja br. w godzinach 10:00- 15:00 odbędzie się zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. W związku...
Czytaj więcej >>

Informacja o VI Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Popów (XXI Sesja Rady Gminy Popów) 21.05.2020 r

W dniu 21 maja 2020r. (czwartek) o godz. 15:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Popów odbędzie się VI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Popów. Porządek obrad VI Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Popów...
Czytaj więcej >>

Zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Popów informuje, że w dniach 12-15 maja br. w godzinach 10:00 - 15:00 odbędzie się zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. W...
Czytaj więcej >>

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Popów informuje, że w maju odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z pojazdów osobowych według poniższego harmonogramu: MIEJSCOWOŚĆ maj...
Czytaj więcej >>

Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie

Wójt Gminy Popów informuje, że od dnia 08.05.2020 r. zostaje otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie, w każdy piątek w godzinach 9.00 – 13.00 oraz każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 9.00-13.00. Odpady powinny być...
Czytaj więcej >>

OTWARCIE BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie WZNOWIŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ z dniem 4 MAJA br. Godziny otwarcia Biblioteki pozostają bez zmian, obowiązują natomiast NOWE ZASADY KORZYSTANIA z Biblioteki czytelnicy NIE WCHODZĄ do wypożyczalni czytelnicy mogą...
Czytaj więcej >>

Życzenia z okazji „Dnia Strażaka”

Z okazji "Dnia Strażaka" w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Popów składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi....
Czytaj więcej >>

Święto Flagi – 2 maja

Wójt Gminy Popów zwraca się z prośbą do mieszkańców o wywieszenie flagi narodowej z okazji Święta Flagi, które przypada 2...
Czytaj więcej >>

Otwieramy przedszkola od 6 maja br.

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Decyzja rządu o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do...
Czytaj więcej >>

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Minister Klimatu i Główny Inspektorat Sanitarny opracował wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z zapisami odpady  wytworzone  przez  osoby  zdrowe takie  jak:  środki ...
Czytaj więcej >>

Zakup laptopów z programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“

Z początkiem kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwił samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół bez wkładu własnego. Program finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.   Wniosek...
Czytaj więcej >>

Konkurs Grantowy Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Popów, w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa...
Czytaj więcej >>

Informacja w sprawie rozdawania maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Popów

Szanowni Państwo Gmina Popów zakupiła dla mieszkańców 2 500 sztuk maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, które mają chronić przed zarażeniem się koronawirusem COVID – 19. Maseczki zostaną przekazane mieszkańcom gminy przez sołtysów oraz radnych...
Czytaj więcej >>

Informacja w sprawie planowanych zabiegów ograniczenia liczebności populacji szkodliwych owadów leśnych

Informacja w sprawie planowanych zabiegów ograniczenia liczebności populacji szkodliwych owadów...
Czytaj więcej >>

KOMUNIKAT w sprawie zawieszenia linii komunikacyjnej Popów-Kule P1

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w kraju, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby koronawirus COVID-19 oraz w wyniku zamknięcia szkół i wprowadzenia nauki zdalnej informuję, że w okresie 01 kwietnia 2020 r. do 24 maja 2020 r....
Czytaj więcej >>

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocy

...
Czytaj więcej >>

Telefon dla seniora

SZANOWNI PAŃSTWO, W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki...
Czytaj więcej >>

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij