+A  A  A-

Strona główna

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Popów zaprasza mieszkańców do składania wniosków na nieodpłatny odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag itp. Zadanie to będzie...
Czytaj więcej >>

ARiMR PRZYPOMINA!

Uwaga! ARiMR PRZYPOMINA! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19 W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia...
Czytaj więcej >>

KOMUNIKAT !!!

INFORMUJĘ  MIESZKAŃCÓW GMINY POPÓW, że w dniach 22 – 24 czerwca 2021r., URZĄD  GMINY POPÓW, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, URZĄD STANU CYWILNEGO ze względu na falę upałów czynny będzie w godzinach 7.30 – 14.00 Za...
Czytaj więcej >>

Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy – trwa przyjmowanie wniosków.

Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku, chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą...
Czytaj więcej >>

Informacja

Wójt Gminy Popów informuję, że od dnia 21.06.2021 r. odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych będzie odbywał się od godziny 6.00. W związku z powyższym prosi się o wystawianie odpadów do godziny 6.00 lub w dniu...
Czytaj więcej >>

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Już 1 lipca ruszy Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Spis pomoże w walce ze smogiem Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej...
Czytaj więcej >>

Wymiar składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021

Wymiar składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że decyzją Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na...
Czytaj więcej >>

Lokalna Strategia Rozwoju

Szanowni Państwo! W związku z otrzymaniem dodatkowych środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 pojawiła się konieczność przeprowadzenia aktualizacji LSR. Grupa Robocza w składzie Mariusz Mandat – przewodniczący Rady, Marcin...
Czytaj więcej >>

Informacja o XXXIV Sesji Rady Gminy Popów 17.06.2021 r.

W dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Popów w Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6 odbędzie XXXIV Rady Gminy Popów....
Czytaj więcej >>

Popowe Cyrkowe Miasteczko – Festyn z okazji Dnia Dziecka

Zapraszamy do Popowego Miasteczka Cyrkowego! W niedzielę 13 czerwca na placu przy GCK w Popowie będzie czekało na Was mnóstwo wspaniałych atrakcji. Zobaczycie wyjątkowy spektakl interaktywny "Wesoły Cyrk Pana Pedro". Będzie można spróbować swoich...
Czytaj więcej >>

INFORMACJA

Wójt Gminy Popów informuje, że w dniach 4-5.06.2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie będzie nieczynny. PSZOK będzie czynny w dniach 11-12.06.2021 r. w godzinach 9.00 –...
Czytaj więcej >>

Kolonie dla dzieci z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych, podobnie jak w latach poprzednich , tak i w bieżącym roku organizuje kolonie letnie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież do 16 roku...
Czytaj więcej >>

Raport o stanie Gminy Popów za 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie Gminy Popów. Raport 2020 Debata nad Raportem o stanie Gminy Popów za 2020 rok Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy...
Czytaj więcej >>

Informacja

Wójt Gminy Popów i Wójt Gminy Popów informuje, że 04.06.2021 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od pracy zgodnie z Zarządzeniem Nr ZW.0050.1.2021 Wójta Gminy Popów. W tym dniu Urząd Gminy Popów, będzie nieczynny.         Wójt Gminy Popów...
Czytaj więcej >>

Półkolonie

Hufiec ZHP Kłobuck organizuje na Ośrodku Harcerskim ZAWADY w Popowie półkolonie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Przedłużamy rekrutację do 10 czerwca...
Czytaj więcej >>

Informacja o XI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Popów 27.05.2021 r.

W dniu 27 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Popów w Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6 odbędzie XI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Popów. Informacja o sesjiDownload...
Czytaj więcej >>

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych...
Czytaj więcej >>

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje, że do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i...
Czytaj więcej >>

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679029 S, ul. W. S. Reymonta oraz w ciągu drogi powiatowej nr 2066 S, ul. Pajęczańska w msc. Popów, gm. Popów

Informuje o terminie zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679029 w miejscowości Popów, w km 104+313 linii kolejowej nr 131 z dnia 18.05.2021 na dzień 13-05-2021. informuje o terminie zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi...
Czytaj więcej >>

INFORMACJA W SPRAWIE GMINNEJ LINII KOMUNIKACYJNEJ

Wójt Gminy Popów informuje, że w związku z powrotem dzieci do szkół w ramach zniesienia obostrzeń dotyczących panującej w kraju pandemii zapewniony zostaje transport publiczny. Bez zmian działa gminna linia komunikacyjna obejmująca miejscowości Więcki...
Czytaj więcej >>

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POPÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października...
Czytaj więcej >>

Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys....
Czytaj więcej >>

Wystartowała XX edycja Stypendiów Pomostowych – czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XX edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2021, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 500...
Czytaj więcej >>

Okólnik Wójta Gminy Popów w sprawie przerwy w dostawie wody w miejscowości Zawady

OKÓLNIK Wójt Gminy Popów informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac technicznych na sieci wodociągowej w dniu 07.05.2021r. nastąpi przerwa w dostawie wody dot. miejscowości Zawady,ul. Kolejowa, Południowa, Gwiezdna, Dworcowa.Przerwa...
Czytaj więcej >>

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO IFXIII.747.28.2020 Z DN. 28.04.2021 ROKU

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.), zwanej dalej...
Czytaj więcej >>

Okólnik Wójta Gminy Popów w sprawie przerwy w dostawie wody w miejscowości Zawady

OKÓLNIK Wójt Gminy Popów informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac technicznych na sieci wodociągowej w dniu 05.05.2021r. nastąpi przerwa w dostawie wody dot. miejscowości Zawady, ul. Kolejowa, Południowa, Gwiezdna, Dworcowa. Przerwa...
Czytaj więcej >>

Wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

...
Czytaj więcej >>

Bitwa Regionów 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z Państwa regionu do udziału w kolejnej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Więcej informacji na temat samego konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie...
Czytaj więcej >>

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Popów, w związku z trwającym okresem przeprowadzania oprysków rolniczych uprzejmie proszę  o przestrzeganie elementarnych i humanitarnych zasad ochrony pszczół: 1. Nie opryskiwać plantacji z kwitnącymi chwastami.2. Nie...
Czytaj więcej >>

Informacja o XXXII sesji Sesji Rady Gminy Popów 27.04.2021 r.

W dniu 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 11:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Popowie odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Popów. Informacja o sesjiDownload Informacja o sesji Download...
Czytaj więcej >>

Przekazanie placu budowy dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE „

W dniu 20 kwietnia br. Wójt Gminy Popów Jan Kowalik uczestniczył w formalnym przekazaniu placu budowy inwestycji pn.  Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE.    Wykonawcą przedmiotowego zadania jest Firma Usługi Remontowo...
Czytaj więcej >>

Umów wizytę w urzędzie skarbowym lub załatw swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy

Potrzebujesz przyjść do US? Umów wizytę w urzędzie skarbowym.Możesz również załatwić swoje sprawy przez e-Urząd...
Czytaj więcej >>

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

W związku z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popów na lata 2014 – 2032”  Wójt Gminy Popów informuje, że będzie ubiegał się o pozyskanie środków finansowych w postaci dotacji do zbierania, transportu oraz...
Czytaj więcej >>

Informacja w sprawie odbioru zużytego sprzętu RTV – AGD

Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 roku odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu RTV-AGD. Proszę o wystawianie  do godz. 700  zużytych lodówek, telewizorów, magnetofonów, monitorów itp. przed swoją posesję w w/w terminie....
Czytaj więcej >>

Spis powszechny już trwa !!!

Przydatne linki: Twitter: https://twitter.com/Katowice_STAT/status/1377497584256835588 Facebook: https://www.facebook.com/StatKatowice/photos/a.112945123871173/254938126338538/ Twitter: https://twitter.com/Katowice_STAT/status/1377579989390999560...
Czytaj więcej >>

Trwa kampania dopłat 2021 – przypominamy: wnioski tylko przez internet

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat...
Czytaj więcej >>

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można...
Czytaj więcej >>

INFORMACJA

Wójt Gminy Popów informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. ( Wielki Piątek) Urząd Gminy Popów będzie nieczynny. Za utrudnienia...
Czytaj więcej >>

INFORMACJA

Wójt Gminy Popów informuje, że w dniach 2-3.04.2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie będzie nieczynny. PSZOK będzie czynny w dniach 9-10.04.2021 r. w godzinach 9.00 –...
Czytaj więcej >>

Wielkanoc 2021

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy życzą Wójt Gminy Popów Jan Kowalik wraz z Pracownikami Urzędu oraz Przewodniczący Rady Gminy Henryk Wróż wraz z Radnymi....
Czytaj więcej >>

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY POPÓW

W obliczu zwiększonej ilości odnotowanych przypadków zachorowań  na COVID- 19 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w...
Czytaj więcej >>

Komunikat KRUS – Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS został przedłużony do 11 kwietnia 2021 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu...
Czytaj więcej >>

„Młodzi na start” – nowy projekt Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

1 lutego 2021 roku Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. rozpoczęła realizację nowego projektu pt. „Młodzi na start”.  Swym zasięgiem projekt obejmuje obszar subregionu północnego województwa śląskiego tj.: miasto Częstochowę, powiat...
Czytaj więcej >>

Ostatni moment na złożenie wniosków w 2 naborach finansowanych z PROW 2014-2020

Agencja kończy przyjmowanie wniosków o pomoc w dwóch ważnych dla rolników naborach. Warto się pospieszyć, bo tylko do 26 marca można składać wnioski o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł...
Czytaj więcej >>

Ogólnopolski konkurs dla KGW

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska...
Czytaj więcej >>

Wyniki dla zlecenia ALS – Ogólny opis wody do spożycia

W załączeniu następujące rezultaty dla PO2100156: PO2100156_0_COA_Standard_with_MU_pl-PLDownload REL-5503-2021Download REL-5504-2021Download REL-5505-2021Download REL-5506-2021Download REL-5507-2021Download...
Czytaj więcej >>

Informacja o XXXI sesji Sesji Rady Gminy Popów 30.03.2021 r.

W dniu 30 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Popowie odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Popów. Informacja o sesji - marzec 2021Download Informacja o sesji - marzec 2021Download...
Czytaj więcej >>

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Konkurs organizowany...
Czytaj więcej >>

31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29...
Czytaj więcej >>

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij