+A  A  A-

Strona główna

Aktualności

Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Popów.

Strażacy z OSP Popów otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który zastąpi stary ponad 30-letni. Decyzja władz Gminy Popów o dofinansowaniu zakupu otworzyła drogę do ubiegania się o promesę ze środków rządowych. W rezultacie, oprócz dofinansowania...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Konkurs plastyczno – fotograficzny „UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT I KULTURA”

UWAGA! KONKURS Z NAGRODAMI! Gminne Centrum Kultury i Gmina Popów zapraszają do udziału w Konkursie plastyczno - fotograficznym "UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT I KULTURA" Pokaż pozytywną alternatywę dla narkotyków i używek. Odwołujemy się do Waszych...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie „Moje Boże Narodzenie” Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży

Konkurs regulamin MOJE BOŻE NARODZENIEDownload...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie

Wójt Gminy Popów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie ZARZĄDZENIE NR ZW. 0050.143.2020 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo RSO

Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Urząd Gminy Popów informuje mieszkańców Gminy Popów, iż za pośrednictwem aplikacji mobilnej Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) która jest bezpłatna i dostępna na terenie całego województwa śląskiego, mieszkańcy mają możliwość po zalogowaniu do...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Informacja o VIII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Popów (XXVI Sesja Rady Gminy Popów) 19.11.2020 r

W dniu 19 listopada 2020r. (czwartek) o godz. 15:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Popów w Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6 odbędzie VIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Popów (XXVI Sesja Rady Gminy Popów). Porządek obrad VIII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Zmiana terminu zamknięcia przejazdu kolejowego ul. Pajęczańska z 13.11 na 16.11.2020 r

Dot. Pisma numer LK131/ZM/5/2020 Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Zawiadomienie o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679041 S w miejscowości Więcki

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie

OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. -...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Prace na liniach kolejowych C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1 14 pn.: „Prace na linii kolejowej C E65 na...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Prace na liniach kolejowych C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „ LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800)- Rusiec Łódzki (km 137,500)” w ramach projektu PoliŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E65 na...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Zank drogowy "Ostrzeżenie"

KOMUNIKAT w sprawie zaostrzenia ograniczeń obsługi petentów w Urzędzie Gminy Popów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

KOMUNIKAT W obliczu zwiększonej ilości odnotowanych przypadków zachorowania na COVID- 19 i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Kolejny projekt Gminy Popów z unijnym dofinansowaniem

Na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania Rozwój usług społecznych – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020 znalazł się projekt pn. Usługi społeczne w Gminie Popów. Wartość projektu to 1.236.090,00 zł, z czego...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo IRWIR PAN

II edycja Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”. Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów

14 października br. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Komunikat – Urząd Gminy Popów zostaje zamknięty dla interesantów

W obliczu zwiększonej ilości odnotowanych przypadków zachorowań na  COVID-19 oraz informacjami o wzrastającym codziennie ryzyku zakażenia na terenie Gminy Popów, Urząd Gminy Popów zostaje zamknięty dla interesantów. Wszelkie wnioski, podania,...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia plakat promujący spis rolny

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 R.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od dnia 10 października 2020 r. istnieje możliwość realizacji Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia jesień i dzień edukacji

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorom Zespołów Szkolno- Przedszkolnych, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę dużo wytrwałości w przekazywaniu  wiedzy i kształtowaniu postaw  młodego pokolenia. Pragnę podziękować za oddanie dla...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Ćwiczenia RENEGAGE-SAREX-20

Urząd Gminy Popów informuje, iż w dniach 6-7 października 2020 roku możliwe będzie naruszenie przestrzeni powietrznej przez statek powietrzny w ramach ćwiczeńRENEGAGE-SAREX-20. Ćwiczenia RENEGAGE-SAREX-20Download...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE

17 września br. Wójt Gminy Popów Jan Kowalik podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE”. Jest to kolejna inwestycja, na którą Gmina Popów uzyskała dofinansowanie z środków Regionalnego...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Przebudowa zdegradowanego obiektu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Popów

Trwają prace na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa zdegradowanego obiektu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Popów”. Gmina Popów na ten cel uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

APEL O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW

Wójt Gminy Popów zwraca się z apelem o wywiązywanie się mieszkańców naszej gminy z obowiązku segregacji odpadów. Przypominam, że zgodnie ze złożoną przez Państwa deklaracją, odpady powinny być segregowane na podstawie ulotki, którą mieszkańcy...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Mobilne Biuro Programu „Czyste powietrze” w Zawadach

23 września br. (środa) w godzinach 09:00 – 11:00 w Zawadach  przy budynku Urzędu  Gminy Popów ul. Częstochowska 6, będzie można skorzystać z konsultacji prowadzonych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia plakat promujący spis rolny

Od 16 września #spisrolny odbywa się także poprzez wywiad telefoniczny. Nie czekajmy na telefon od rachmistrza, ale spiszmy się sami przez: - Internet: https://spisrolny.gov.pl/ - infolinię spisową: tel. 22 279 99 99 #PSR2020 #LiczySięRolnictwo...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający logo KRUS

Wysokość składki na ubezpieczenie w IV kwartale – KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowei macierzyńskie w IV kwartale 2020 roku. W związku z tym...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Informacja o XXV Sesji Rady Gminy Popów 24.09.2020 r

W dniu 24 września 2020r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Popowie odbędzie się XXV Sesję Rady Gminy Popów. Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych szkół w Gminie Popów

https://gminapopow.pl/zestawienie-wynikow-egzaminu-osmoklasisty-z-poszczegolnych-szkol/...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uruchomiła nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439.) – gminy są zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia herb Wojskowej Komisji Uzupełnień w Częstochowie

Kampania informacyjno – promocyjna, dotyczącej funkcjonowania Wojskowych Centrów Rekrutacji

We wszystkich województwach zostały uruchomione Wojskowe Centra Rekrutacji, w ramach których prowadzony będzie proces rekrutacji do Sił Zbrojnych RP. Do tej pory wszystkie formalności związane z rekrutacją do wojska, w tym szkolenie przygotowawcze, trwało...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 07.09 do 28.09.2020

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów znajduje się na stronie http://www.bip.gminapopow.pl w karcie "Prawo Lokalne" - Zagospodarowanie przestrzenne" Bezpośredni link do Projektu studium:...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo Głównego Urzędu Statystycznego

Spis Rolny 2020

W dniu dzisiejszym 01 września 2020 roku rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 roku. Spis rolny jest obowiązkowy. Od dziś użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli spisać się poprzez: samospis na stronie...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia symbol autobusu

Linia autobusowa relacji Popów – Kłobuck przez Rębielice Królewskie, Wilkowiecko

Informuje, że z dniem 01 września 2020 roku uruchomiona zostaje komercyjna linia autobusowa relacji Popów – Kłobuck przez Rębielice Królewskie, Wilkowiecko obsługiwana przez: F.H.U. „GEPARD” Grzegorz Latkowski. Aktualny rozkład jazdy dostępny pod...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia symbol autobusu

Linia komunikacyjna Popów – Kule

Wójt Gminy Popów informuje, że z dniem 01 września 2020 roku, wznowiona zostaje linia komunikacyjna Popów – Kule, realizowana w ramach gminnego, publicznego transportu zbiorowego obsługiwana przez: F.H.U. „GEPARD” Grzegorz Latkowski. Aktualny rozkład...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POPÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Zawady, dnia 28 sierpnia 2020 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POPÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo Głównego Urzędu Statystycznego

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanuw dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo Głównego Urzędu Statystycznego

Spis rolny – dalsze informacje

Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzymają list Prezesa GUS, w którym zostaną poinformowani o #spisrolny, obowiązku spisowym i możliwości wypełnienia tego obowiązku różnymi metodami, ze szczególnym uwzględnieniem samospisu. https://spisrolny.gov.pl/...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Zank drogowy "Ostrzeżenie"

Okólnik w sprawie robót drogowych w miejscowości Wąsosz Górny

Szanowni Mieszkańcy! Wójt Gminy Popów informuje; że w związku z planowanymi robotami bitumicznymi w miejscowości Wąsosz Górny w dniu 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 7:00- 21:00 nastąpi zamkniecie odcinka ul Witosa,, od skrzyżowania z ul...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Informacja o XXIV Sesji Rady Gminy Popów 27.08.2020 r

W dniu 27 sierpnia 2020r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali gimnastycznej w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Zawadach odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Popów. Porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo ARiMR

ARiMR – trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowejw związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

INFORMACJA – ZMIANA W OPŁACIE SKARBOWEJ – dot. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Od dnia 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji). Zwolnione z opłaty będzie jedynie wydanie...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia plakat promujący pomoc dzieciom

Ruszył nabór zgłoszeń do Jubileuszowej X Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

4 sierpnia ruszył nabór zgłoszeń do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone w działania na rzecz dzieci. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo Głównego Urzędu Statystycznego

Spis rolny – infolinia

Dzisiaj startuje infolinia spisowa - 22 279 99 99, dostępna 7 dni w tygodniu, w godz. 8-18. Do końca sierpnia br. połączenie będzie oferowało kanały „weryfikacja rachmistrza” i „informacje o PSR 2020”. więcej - https://spisrolny.gov.pl/ #PSR2020...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo PKP Polskich Lini Kolejowych

Ogłoszenie w sprawie kwalifikacji i funkcjonowania przejazdów kolejowo-drogowych Lelity – Więcki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach w oparciu o uregulowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Zank drogowy "Ostrzeżenie"

Urząd Gminy Popów zawiesza bezpośrednią obsługę klientów – 17.08 do 24.08.2020 w związku z SARS CoV-2

Szanowni Mieszkańcy Gminy Popów ! W związku z wzrostem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanym wykryciem ogniska wirusa SARS CoV-2 na terenie gminy Popów, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia logo Głównego Urzędu Statystycznego

Spis rolny – informacje prasowe

Spis rolny będzie przeprowadzany w gospodarstwach rolnych (osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) prowadzących działalność rolniczą, według stanu na 1 czerwca br. więcej - https://spisrolny.gov.pl/...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Informacja w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu w dniach 13.08 – 18.08.2020

W dniach od 13.08.2020 – 18.08.2020 r. Urząd Gminy Popów oraz Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 14:00 ze względu na utrzymujące się upały oraz prognozy pogody wskazującej na wzrost temperatury powietrza. Treść...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia kamieniołom

Eksploatacja złoża wapieni jurajskich „Rębielice Królewskie 1”

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców o złożeniu pisma przez firmę KOPALEX dotyczącego odpalania ładunków materiału wybuchowego w związku z eksploatacją złoża wapieni jurajskich „Rębielice Królewskie 1”. Przedsiębiorstwo będzie prowadziło...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

INFORMACJA o terminie posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich

Posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 roku godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Popów w Zawadach, ul....
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym

Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Popów Zarządzeniem Nr ZW 0050.90.2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w...
Czytaj więcej >>

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij