+A  A  A-

Strona główna

Aktualności

INFORMACJA

W dniu 21 stycznia 2022 r. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Obsługa Dowodów Osobistych będą...
Czytaj więcej >>

„Poznaj Polskę”

Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”                       Gmina Popów w ramach przedsięwzięcia pilotażowego  Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” otrzymała w roku 2021  dofinansowanie do...
Czytaj więcej >>

Ważne zmiany w KRUS od 1 stycznia 2022

Nowe wysokości jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego...
Czytaj więcej >>

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy, do kiedy składać wniosek? Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do...
Czytaj więcej >>

INFORMACJA

Wójt Gminy Popów informuje, że w dniach 7-8.01.2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Popowie będzie nieczynny. PSZOK będzie czynny w dniach 14-15.01.2022 r. w godzinach 9.00 –...
Czytaj więcej >>

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 11 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 grudnia 2021 r. została ogłoszona, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i...
Czytaj więcej >>

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

Zarządzenie Nr ZW.0050.154.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku. Zarządzenie Nr...
Czytaj więcej >>

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca...
Czytaj więcej >>

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – jeden nabór się kończy, drugi zaczyna

Do 31 grudnia 2021 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF mogą składać wnioski o wsparcie w ramach tegorocznego naboru. Ci, którzy nie zdążą tego zrobić w tym roku, będą mogli ubiegać się o...
Czytaj więcej >>

Święta Bożego Narodzenia

...
Czytaj więcej >>

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu opieki nad dzieckiem od dnia 20 grudnia 2021 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 20 grudnia 2021 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego...
Czytaj więcej >>

Informacja o XXXIX Sesji Rady Gminy Popów 28.12.2021 r.

W dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Popów w Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6 odbędzie XXXIX Rady Gminy Popów. Informacja o sesji...
Czytaj więcej >>

Informacja o XII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Popów 07.12.2021 r.

W dniu 07 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Popów w Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6 odbędzie XII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Popów. Informacja - sesja...
Czytaj więcej >>

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w lokalnych kryteriach wyboru projektów

Szanowni Państwo! W wyniku analizy i oceny danych oraz w związku z licznymi uwagami i oczekiwaniami wyrażanymi podczas konsultacji społecznych przez przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców i potencjalnych wnioskodawców na...
Czytaj więcej >>

Pomoc na inwestycje w lasach prywatnych

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana...
Czytaj więcej >>

Informacja o XXXVII Sesji Rady Gminy Popów 25.11.2021 r.

W dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Popów w Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6 odbędzie XXXVII Rady Gminy Popów....
Czytaj więcej >>

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM W PODPROGRAMIE 2021 Bank Żywności w...
Czytaj więcej >>

Koncert SZYMONMÓWI w Gminnym Centrum Kultury w Popowie

W sobotę 20 listopada o 19.00 na scenie Gminnego Centrum Kultury w Popowie zagra SZYMONMÓWI 𝘀𝘇𝘆𝗺𝗼𝗻𝗺𝗼́𝘄𝗶 to projekt Szymona Żurawskiego – wokalisty, kompozytora i tekściarza. Jego twórczość wymyka się z ram muzycznych...
Czytaj więcej >>

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU 2021

Informacja Dzień Otwarty...
Czytaj więcej >>

Informacja

Wójt Gminy Popów informuje, że w dniu 12 listopada 2021 r. (tj. piątek ) Urząd Gminy Popów, Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. InformacjaDownload...
Czytaj więcej >>

Konkurs fotograficzny

...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Herb Gminy Popów

Informacja w sprawie wykonywania prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych

...
Czytaj więcej >>

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Gminny Komisarz Spisowy uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Popów, że od 12 do 24 listopada 2021r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne mające na celu oszacowanie błędów oraz oceny uzyskanych danych w ramach Narodowego Spisu...
Czytaj więcej >>

KOMUNIKAT – NOWY DOWÓD OSOBISTY

W piątek, 5 listopada 2021 r., tylko do godz. 11.50 będzie można załatwiać sprawy z zakresu dowodów osobistych. Skrócenie czasu obsługi związane jest z wdrażaniem rządowych rozwiązań technicznych, które umożliwią wyrobienie nowego dokumentu...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Zank drogowy "Ostrzeżenie"

Informacja w sprawie przedłużenia zamknięcia przejazdu kolejowego

Informuje, że z przyczyn technicznych, zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679029 (ul. W. S. Reymonta) w miejscowości Popów, w km 104+313 linii kolejowej nr 131 zostaje przedłużone do 05.11.2021...
Czytaj więcej >>

NOWY DOWÓD OSOBISTY

...
Czytaj więcej >>

Informacja w sprawie infolinii dotyczącej pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców, iż na terenie województwa śląskiego zostanie uruchomiony od 1 listopada br.  bezpłatny trzycyfrowy numer telefonu 987 pod którym będzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Zank drogowy "Ostrzeżenie"

Informacja w sprawie przedłużenia terminów zamknięcia przejazdów kolejowych na terenie gminy Popów

Informuje o przedłużeniu zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 679041 S (ul. Kolejowa) w miejscowości Więcki, gm. Popów, w km 109+005 linii kolejowej nr 131 do dnia 10-11-2021. Informuje o przedłużeniu zamknięcia przejazdu kolejowego w...
Czytaj więcej >>

ZAPROSZENIE na Konferencje

ZAPROSZENIEFundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych im. k s. Kazimierza Znamirowskiego wspólnie ze współorganizatoramiŚląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczegooraz Fundacją im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszkówzaprasza do udziału wKONFERENCJIpt.:Wsparcie finansowe...
Czytaj więcej >>

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – można składać wnioski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r. Już po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów...
Czytaj więcej >>

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta...
Czytaj więcej >>

Dzień Edukacji Narodowej

...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Zank drogowy "Ostrzeżenie"

Zamknięcie przejazdu kolejowego w msc. Popów, Więcki

Informujemy, że w dniach od 19-10-2021 do 21-10-2021 roku przejazd kolejowy w ciągu drogi gminnej nr 679029 S (ul. W.S. Reymonta) oraz w ciągu drogi powiatowej 2066 S (ul. Pajęczańska) – w miejscowości Popów, gm. Popów będzie zamknięty. Informujemy,...
Czytaj więcej >>

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Popów przedkłada do publicznych konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok...
Czytaj więcej >>

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

(ŚCOIE) zamierza wydać katalog pn. Made inSilesia, stanowiący spis produktów eksportowych województwa śląskiego. Celem wydawnictwa jest prezentacja potencjału gospodarczego Województwa Śląskiego jak również promocja firm oraz produktów i usług...
Czytaj więcej >>

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – wkrótce rusza tzw. duży nabór wniosków

31 października rozpocznie się nabór dla zakładów przetwórczych w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 listopada...
Czytaj więcej >>

UWAGA! Informacja o bezpłatnym odbiorze elektrogabarytów

...
Czytaj więcej >>

Wyniki dla zlecenia ALS

Ogólny opis Monitoring Kontrolny Szanowni Klienci, W załączeniu znajdą Państwo następujące rezultaty dla PO2103071: Ujęcie Dąbrowa-PR2188249-004Download Ujęcie Kamieńszczyzna-PR2188249-003Download Ujęcie...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawiający Zank drogowy "Ostrzeżenie"

Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Annolesie

Informujemy, że w dniach od 04-10-2021 do 31-10-2021 roku przejazd kolejowy w ciągu drogi gminnej nr 679047 S – w miejscowości Annolesie, gm. Popów będzie zamknięty. Wykonawca przed zamknięciem przejazdu umieści przy przejeździe tablice informujące o...
Czytaj więcej >>

Informacja o XXXVI Sesji Rady Gminy Popów w dniu 30.09.2021 r.

W dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Popów w Zawadach przy ul. Częstochowskiej 6 odbędzie XXXVI Rady Gminy Popów....
Czytaj więcej >>

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły...
Czytaj więcej >>

Rodzinny Piknik Ekologiczny z towarzyszącą konferencją podsumowującą projekt InfoSMOG-MED

Agenda Rodzinny piknik ekologiczny i konferencja 18.09.2021Download...
Czytaj więcej >>

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynku w związku z kampanią społeczną: Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu...
Czytaj więcej >>

Ankieta w sprawie mobilności

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności! Na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego od września do listopada 2021 w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych ankieterzy zapytają mieszkańców całego województwa...
Czytaj więcej >>

#SzczepimySięzKGW – do 15 września można starać się o dofinansowanie z ARiMR

Tylko do 15 września biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o udzielenie wsparcia dla tych kół gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję promocji szczepień przeciw COVID-19. Na zrealizowanie wydarzenia KGW mają czas do końca miesiąca. Koła...
Czytaj więcej >>

Maszkiety i konkrety – przegląd śląskiej kultury regionalnej

Regulamin OgrodzieniecDownload karta zgłoszenia Download karta...
Czytaj więcej >>

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Już po...
Czytaj więcej >>

Jurajskie Targi Pracy dla Młodzieży

...
Czytaj więcej >>

Zaproszenie na Śląskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich

Poseł na Sejm RP Barbara Dziuk, Senator RP Dorota Tobiszowska, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim,Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie mają zaszczyt zaprosić...
Czytaj więcej >>
Obrazek przedstawia symbol autobusu

Informacja w sprawie wznowienie gminnych przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Więcki -Popów

Wójt Gminy Popów informuje, że z dniem 01 września 2021 roku, wznowiona zostaje linia komunikacyjna Więcki – Popów przez Wąsosz Górny, Kule, Brzózki realizowana w ramach gminnego, publicznego transportu zbiorowego obsługiwana przez: F.H.U. „GEPARD”...
Czytaj więcej >>

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij