+A  A  A-

Kastracja i sterylizacja zwierząt

STERYLIZACJA I KASTRACJA ZWIERZĄT WRAZ Z CZIPOWANIEM W GMINIE POPÓW

Rusza akcja sterylizacji, kastracji oraz czipowania, która skierowana jest do właścicieli psów i kotów zamieszkujących i utrzymujących zwierzęta na terenie Gminy Popów oraz do opiekunów kotów wolno żyjących.

Gmina całkowicie pokryje koszty zabiegu wraz z trwałym znakowaniem (czipowaniem) zwierzęcia i rejestracją w bazie danych SAFEANIMAL oraz samego zabiegu czipowania.

Wykonanie zabiegu obejmuje:

– wizytę kwalifikującą,

– w przypadku, kiedy zwierzę nie jest oznakowane i niezarejestrowane w systemie identyfikacji zwierząt, przed wykonaniem zabiegu sterylizacji/kastracji, wykonanie wszczepienia psu/kotu transpondera („czipa”) i zarejestrowania go w bazie danych SAFE-ANIMAL,

 -wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji,

– zapewnienie zwierzęciu opieki pooperacyjnej związanej z przeprowadzonym zabiegiem (dotyczy kotów wolno żyjących),

 -wizytę kontrolną, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Kto może skorzystać i na jakich zasadach ?

Z akcji skorzystać mogą właściciele psów i kotów oraz opiekunowie kotów wolno żyjących, zameldowani lub zamieszkujący na terenie gminy Popów.

Aby ubiegać się o wykonanie zabiegu należy wypełnić wniosek. Każdy właściciel może skorzystać z finansowania zabiegu maksymalnie dla jednego zwierzęcia (jedno zwierzę dla jednego adresu).

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Popów oraz w załączniku do artykułu.

Do wniosku należy załączyć:

– kserokopię dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Popów – zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3 lub pierwsza strona PIT za 2023 rok z pieczątką Urzędu Skarbowego lub pierwsza strona PIT za 2023 rok z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (UPO) – dotyczy osób zamieszkujących (niezameldowanych) na terenie Gminy Popów;

– kopię książeczki zwierzęcia

(z wypełnionymi danymi właściciela i zwierzęcia),

– kopię aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie zarówno w przypadku psa jak i kota. Jeżeli zwierzę nie jest zaszczepione przeciwko wściekliźnie, szczepienie zostanie wykonane przed zabiegiem na koszt właściciela.

Po weryfikacji wniosku i otrzymaniu skierowania na zabieg należy umówić się do:

Przychodni Weterynaryjne „Felis”

Lek. Wet. Agnieszka Hałaczkiewicz-Czernicka

ul. Kościuszki 83, 98-330 Pajęczno.

Ostateczną decyzję o kwalifikacji zwierzęcia do zabiegu podejmie lekarz weterynarii.

Wnioski można składać od 15 lipca 2024 roku w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Popów

Akcja będzie prowadzona do 30 września 2024 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu Gminy Popów na rok 2024.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków wraz załącznikami.

Szczegółowe informacji udzielane są w pok. 25 Urzędu Gminy Popów, tel.: 343177067 w. 215.

PDF:

DOC:

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij