+A  A  A-

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Popowie ul. Rzeczna 1 (oczyszczalnia ścieków) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy gminy Popów mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

  PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

czynny jest w każdy piątek oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca

w godz. 9.00 – 13.00.

W PSZOK mieszkańcy gminy Popów mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady problemowe, w szczególności:

 • meble i odpady wielkogabarytowe,

 • odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa),

 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje),

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • odpady budowlano- remontowe,

 • zużyte opony,

 • akumulatory,

 • zużyte żarówki i świetlówki,

 • zużytą odzież, tekstylia,

 • popiół z palenisk domowych,

 • tworzywa sztuczne, papier, szkło.

Odpady takie jak przeterminowane leki i baterie zbierane są w punkcie znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Popów.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij