RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU: Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE

Zawady, 16.01.2020 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU: Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE Na etapie przygotowania projektu nastąpiło aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji np. poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu, w tym w ramach opracowania środowiskowych dokumentów strategicznych, tj. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (konsultacje w dn. 09.11.2016 – 30.11.2016), … Czytaj dalej RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU: Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE