+A  A  A-

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU: Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE

Zawady, 16.01.2020 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU:

Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE

Na etapie przygotowania projektu nastąpiło aktywne włączenie partnerów i społeczności lokalnych w planowanie inwestycji np. poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu, w tym w ramach opracowania środowiskowych dokumentów strategicznych, tj. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (konsultacje w dn. 09.11.2016 – 30.11.2016), Program Ochrony Środowiska 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku (konsultacje w dn. 10.10.2019 – 17.10.2019).

Partnerzy społeczni to:

– organizacja pozarządowe, w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Zbory,

– podmioty sektora finansów publicznych i jednostki samorządowe, np. szkoły, przedszkola,

– mieszkańcy,

– przedsiębiorcy,

– Radni gminy i Sołtysi.

Interesariusze zgłaszali zakres i potrzebę realizacji projektu m.in.

  • zebranie wiejskie w dniu 24 kwietnia 2019 roku w msc. Zbory,

  • spotkanie komisji rewizyjnej i spraw ogólnych Rady Gminy Popów w dniu 22 października 2019 roku.

W związku z powyższym projekt jest oddolną inicjatywą społeczności lokalnej i odpowiedzią na problemy grupy docelowej. Przedsięwzięcie uwzględnia potrzeby mieszkańców oraz pozostałych podmiotów w zakresie konieczności i zakresu realizacji inwestycji.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij