Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie  1. Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie 2. Nazwa beneficjenta: Gmina Popów 3. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie … Czytaj dalej Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie