+A  A  A-

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie

 1. Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie

2. Nazwa beneficjenta: Gmina Popów

3. Źródło finansowania:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
    Oś Priorytetowa V: „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.5: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych” – 376 000,00

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 150 000,00 zł

  • budżet Województwa Śląskiego – 150 000,00 zł

  • Środki własne – 177 930,00 zł

    4. Okres realizacji: 2017 rok

    5. Krótki opis projektu:

Projekt polega na zakupie fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie w Gminie Popów (jednostki będącej członkiem KSRG – Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).

6. Zakładane efekty, główne korzyści:

Głównym celem projektu jest zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Rębielice Królewskie. Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie istniejącego problemu, którym jest ryzyko związane z wystąpieniem powyższych zjawisk, jak również ich negatywnych skutków.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij