Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO informuje o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” zwanego dalej Planem. „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”,  [ Czytaj więcej ]


Zawady, dnia19 listopada 2015 r. OŚ.6220.3.2014 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  [ Czytaj więcej ]


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie informuje, że od dnia 24.11.2015r. w godzinach 8.00 do 13.00 będą wydawane produkty żywnościowe w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  [ Czytaj więcej ]


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Obszar Województwo śląskie PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 19.11.2015 do godz.  [ Czytaj więcej ]


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie zapraszamy do udziału w organizowanym Tygodniu Przedsiębiorcy, który odbędzie się w dniach 23-27 listopada 2015r. Przez cały tydzień w Oddziale ZUS w Częstochowie w  [ Czytaj więcej ]


Informacja o terminie obrad sesji i posiedzeniach komisji Rady Gminy Popów w miesiącu listopadzie 2015 r Harmonogram: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu  [ Czytaj więcej ]


Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje projekt „Przedsiębiorca z klimatem” dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Celem projektu jest podnoszenie wiedzy w zakresie ograniczenia oddziaływania mikro, małych i średnich  [ Czytaj więcej ]


Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033; Dz.U. z 2009 r.,  [ Czytaj więcej ]


Zgodnie z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o sygnaturze WD-U.6014.RÓŻNE.2015.JMAS. 15375.15 z dnia 21.10.2015r. podajemy informację o: 1. Zakazie umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w pasie drogowym  [ Czytaj więcej ]


Stowarzyszenie SOS-WZW w Częstochowie organizuje akcję bezpłatnych badań laboratoryjnych na obecność antygenu HCV we krwi (wirusowego zapalenia wątroby typu C), gdzie będzie można sprawdzić stan zdrowia wątroby. Aby sprawdzić, czy  [ Czytaj więcej ]


 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00