Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Szanowni Rolnicy, lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do  [ Czytaj więcej ]


Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2016 r. w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy i  [ Czytaj więcej ]


Zapraszamy na rajd rowerowy Liswarciańskim Szlakiem Rowerowym,  z Krzepic do Wąsosza Górnego (35 km), 17 lipca 2016 r.,  organizowany jest przez LGD Zielony Wierzchołek Śląska. Start o godz. 10. z  [ Czytaj więcej ]


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2016 poz.  [ Czytaj więcej ]


ójt Gminy Popów informuje mieszkańców gminy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O  [ Czytaj więcej ]


Zarząd Województwa Śląskiego OGŁASZA Konkurs fotograficzny pt. „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu” Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.  [ Czytaj więcej ]


Załączniki: Rozmiar: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 263.741 KB FORMULARZ OFERTOWY 193.703 KB


Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), w  [ Czytaj więcej ]


Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1 Obszar województwo śląskie Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 01.07.2016 do godz. 23:00 dnia 01.07.2016  [ Czytaj więcej ]


Kwartalnik informacyjno-promocyjny Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 2/2016


 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00