Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033; Dz.U. z 2009 r.,  [ Czytaj więcej ]


Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) zwołuję sesję Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:  [ Czytaj więcej ]


Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza wszystkich mieszkańców na bezpłatną konferencję „(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie”, która odbędzie się 22 października br. w Katowicach. Wydarzenie odbędzie się w ramach Europejskiego  [ Czytaj więcej ]


Wójt Gminy Popów informuje, iż Gmina Popów przystąpiła do przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Popów. W związku z powyższym na terenie Gminy w okresie od 10.08.2016  [ Czytaj więcej ]


Zapraszamy na spotkanie z Posłem na Sejm RP Andrzejem Gawron, które odbędzie się 28 września 2016 roku 0 godzinie 18.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta Kłobuck.


Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”serdecznie zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania: na zakładanie nowej działalności gospodarczej rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  [ Czytaj więcej ]


Wójt Gminy Popów informuje, że na zlecenie Gminy konsorcjum firm Eco Site i Grupa BST opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, mający na celu m.in. inwentaryzację emisji dwutlenku węgla powstającego na terenie  [ Czytaj więcej ]


Szanowni Państwo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach edukacyjnych na temat rewitalizacji, których celem jest prezentacja nowego, kompleksowego podejścia do rewitalizacji oraz elementów i cech programów  [ Czytaj więcej ]


Mam przyjemność zaprosić wszystkie kobiety , do udziału w kolejnym już VII Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej pod hasłem: „KOBIETA JEST DEMOKRACJĄ”. Forum odbędzie się w Częstochowie, w sobotę, 24 września  [ Czytaj więcej ]


    Stypendia dają moc. Stypendia mogą pomóc w rozwoju, w podjęciu ważnych decyzji edukacyjnych, w spełnianiu marzeń. Jeśli Twoja historia wpisuje się w hasło „Sukces zaczyna się od stypendium”,  [ Czytaj więcej ]


 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00