Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

herb

Ostateczny termin rekrutacji do szkół i przedszkoli upływa 10 kwietnia 2015r. Zapisy i informacje u Dyrektorów placówek. 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Popowie Dyrektor    Andrzej Zatoń adres         ul. J.  [ Czytaj więcej ]


herb

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.16.2015 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 17 marca 2015r.   w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 12 lutego 2015r. na realizację zadania publicznego w  [ Czytaj więcej ]


OHP

Szanowni Państwo, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Częstochowie – jednostka OHP przygotowuje się do realizacji kursów na pierwsze dwa kwartały br. dla młodzieży w wieku 18- 25 l. z tzw. grupy  [ Czytaj więcej ]


zaszczep_sie

Z inicjatywy Głównej Inspekcji Sanitarnej rozpoczynamy kampanię medialną skierowaną do ogółu społeczeństwa pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”. Celem kampanii jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w  [ Czytaj więcej ]


wykrzyknik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku informuje, że w 2015r. w Powiecie Kłobuckim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd”, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zasadniczym celem programu  [ Czytaj więcej ]


herb

Wójt Gminy Popów w oparciu o art. 24 ust. 9 w związku z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu  [ Czytaj więcej ]


wet

SZANOWNI PAŃSTWO Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie organizują szkolenie informacyjne pod patronatem Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Tadeusza Sarny W programie szkolenia: Zagrożenie zwierząt  [ Czytaj więcej ]


herb

URZĄD GMINY POPÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE „ Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych” Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie  [ Czytaj więcej ]


herb

Z dniem 1.03.2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawa: ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego.  Aplikacja Źródło: Obsługa zadań  [ Czytaj więcej ]


herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie informuje, że od dnia 5 marca 2015r. będą wydawane produkty żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, których dochód  [ Czytaj więcej ]


 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00