Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. na terenie całego kraju realizowane jest reprezentacyjne badanie budżetów gospodarstw domowych. Wywiad ankieterski przeprowadzany jest bezpośrednio przez ankieterów (pracowników) urzędów statystycznych, co  [ Czytaj więcej ]


Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego w wieku powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem co najwyżej średnim, pozostających bez pracy, w szczególności: – osób długotrwale bezrobotnych,  [ Czytaj więcej ]


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku przypomina na co należy zwrócić szczególną uwagę przed wysłaniem swoich pociech na zimowy wypoczynek. Przed wyjazdem dziecka należy sprawdzić kto jest organizatorem wypoczynku oraz  [ Czytaj więcej ]


Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r.  [ Czytaj więcej ]


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. organizuje w dniu 16.01.2017 roku w Urzędzie Miejskim w Kłobucku bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców  [ Czytaj więcej ]


Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach organizowana jest  przez Instytut Nowych Technologii. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z  terenu całej Polski. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze  [ Czytaj więcej ]


    Na podstawie art. 4 ust.4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z  [ Czytaj więcej ]


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14 tel: 12-6398150, fax: 12-4251973 email: meteo.krakow@imgw.pl www: www.imgw.pl PROGNOZA  [ Czytaj więcej ]


Zawady, dnia 02 grudnia 2017 r. OŚ.6220.13.2016 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.  [ Czytaj więcej ]


Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) zwołuję sesję Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:  [ Czytaj więcej ]


 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00