+A  A  A-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów

Gmina Popów realizuje inwestycję pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita: 3 892 405,05 zł.

Dofinansowanie EFRR: 1 000 000,00 zł

Głównym celem projektu jest wzrost udziału ludności gminy Popów korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, odtworzeniem nawierzchni w części miejscowości Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny.

Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków znajdującej się w Popowie.

W wyniku projektu zwiększy się udział ludności gminy Popów korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą 91/271/EWG, a w konsekwencji nastąpi zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zwłaszcza wód.

Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2020 rok.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij