+A  A  A-

Aktualności „Tygrysek”

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO
GMINNEGO KLUBU DZIECIĘCEGO „TYGRYSEK” W ZAWADACH
NA ROK SZKOLNY/KLUBOWY 2021/2022

Lp. Czynności rekrutacyjne Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Potwierdzenie przez rodziców woli kontynuowania uczęszczania dziecka do Klubu i korzystania z usług świadczonych przez Klub w kolejnym roku szkolnym – rodzice dziecka już uczęszczającego składają deklarację w Klubie 01.03.2021r. 12.03.2021r.
2. Złożenie wniosku – karty zgłoszeniowej dziecka do Klubu
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez Kandydata warunków i kryteriów obowiązujących w procesie rekrutacyjnym
15.03.2021r. 30.04.2021r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Klubu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących w procesie rekrutacji 04.05.2021r. 31.05.2021r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej 01.06.2021r. ——————–
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy 05.07.2021r. 16.07.2021r.
6. Podanie ostatecznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Klubu na rok szkolny/klubowy 2021/2022 18.07.2021r. ——————–

Dokumenty do pobrania:


31 sierpnia 2020r. odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Klubu Dziecięcego „Tygrysek”
w Zawadach oraz placu zabaw przy placówce. Wydarzenie swym przybyciem uświetniły następujące osoby: Pan Jan Kowalik – Wójt Gminy Popów, Pani Ewa Kardas – Bernaś – Sekretarz Gminy Popów, Pan Henryk Wróż – Radny Gminy Popów,  Pani Justyna Bednarska – zajmująca stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i rozwoju, Pan Edmund Borecki – radny oraz sołtys Zawad, ksiądz Jerzy Grąbkowski z Parafii p.w. Św. Józefa Robotnika w Popowie, który poświęcił oba obiekty. Gościliśmy również Dyrektorów Szkół z obrębu Gminy Popów – Panią Barbarę Dondela, Panią Anetę Dzikowicz, Pana Roberta Związka oraz Pan Rafała Bednarskiego.

Gminny Klub Dziecięcy „Tygrysek” powstał z inicjatywy Władz Samorządowych. Inwestycja ta mogła zostać zrealizowana dzięki pozyskanym przez Gminę Popów funduszom z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki  nad dziećmi do lat 3 Maluch+. Do Klubu będzie uczęszczać dziesięcioro  dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Gminny Klub Dziecięcy „Tygrysek” jest wizytówką gminy Popów, a stworzone warunki pozwolą dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, a pracownikom – Pani Paulinie Niezgodzie, Pani Karolinie Ziejewskiej oraz Pani Patrycji Mońce, sprawować należytą opiekę nad ich rozwojem i z wiarą patrzeć w przyszłość.

Pan Wójt w swoim przemówieniu zaznaczył, że dzięki otwarciu Klubu Gmina Popów obejmuje opieką, wychowaniem i edukacją dzieci od najmłodszych lat.


Drodzy Rodzice!

1 września 2020 r. rozpoczynamy działalność Gminnego Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach.
Zapraszamy nowo przyjęte dzieci do Klubu na adaptację na godzinę 9.00.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij