+A  A  A-

O gminie

POŁOŻENIE

Gmina Popów leży w północnej części województwa śląskiego, w powiecie kłobuckim. Geograficznie jest częścią Jury Częstochowsko- Wieluńskiej. Graniczy z sześcioma gminami, w tym z trzema w województwie śląskim tj. Lipie, Opatów, Miedźno i z trzema gminami województwa łódzkiego, tj. Działoszyn, Pajęczno i Brzeźnica. Sieć komunikacyjną gminy tworzą: droga wojewódzka Częstochowa – Działoszyn i magistrala kolejowa Śląsk – Gdynia.

Jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną z 9 gmin powiatu kłobuckiego. Gmina ma powierzchnię 102, 2 km2 i liczy 5961 mieszkańców. W skład gminy wchodzą dwadzieścia dwie miejscowości, które tworzą siedemnaście sołectw: Annolesie (Marianów), Brzózki , Dąbrowa(Smolarze, Wrzosy), Dąbrówka, Dębie, Florianów, Kamieńszczyzna, Kule , Nowa Wieś, Płaczki (Antonie, Lelity), Popów, Rębielice Królewskie, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, Więcki, Zawady, Zbory.

Walory przyrodnicze i turystyczne

Gmina Popów leży w dorzeczu dwóch rzek Warty i Liswarty. Dzięki temu zawdzięcza swe wyjątkowe walory przyrodnicze. Posiada specyficzny mikroklimat i bujną roślinność z przewagą pięknych sosnowych lasów. Do zasobów mineralnych występujących na terenie gminy należą złoża kamienia wapiennego i żwiru. Jurajskie wapienie stanowią także źródło najwyższej jakości wody pitnej. Pozostałością po eksploatacji kamienia wapiennego są wyrobiska w Rębielicach Królewskich i w Wąsoszu Górnym, a także piece do wypalania wapna tzw. wapienniki. Charakterystyczne dla Góry Rębielskiej jest występowanie tam dziewięćsiła bezłodygowego – rośliny chronionej. Spacerując po jurajskich skałkach można znaleźć ciekawe okazy kalcytów i amonity. Niezwykłą przygodę można przeżyć organizując spływ kajakowy rzeką Liswartą i Wartą z miejscowości Zawady do Wąsosza Górnego. Bardzo dobra sieć dróg gminnych zachęca do wycieczek rowerowych. W lasach można zbierać jagody i poziomki, a wyjątkową jesienną atrakcją są smaczne rydze.

Historia i zabytki

Początki osadnictwa na terenie gminy Popów sięgają XI wieku. Historycznie najstarszą miejscowością jest wieś Wąsosz, tutaj miedzy innymi stacjonowały wojska szwedzkie przygotowujące się do zdobycia Jasnej Góry. W czasie Powstania Styczniowego, pod Wąsoszem miała miejsce bitwa, w której zginęło 23 powstańców. Zdarzenie to upamiętnia pomnik „ Gloria Victis” na starym cmentarzu w Wąsoszu Górnym. Z miejscem tym związana jest także bardzo interesująca hipoteza mówiąca o tym, że stary cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku majora Henryka Dobrzańskiego słynnego Hubala. Niezwykłą atrakcją gminy Popów jest Kalwaria Wąsoska. Zabytkami kultury sakralnej są kościółek drewniany pw. św. Józefa Robotnika z XII w. w Popowie oraz kościół pw. Św. Andrzeja w Wąsoszu Górnym z XIV w.

Infrastruktura

Cała gmina posiada sieć wodociągową. Systematycznie rozbudowywany jest system kanalizacji w oparciu o nowoczesną oczyszczalnię ścieków. W dobrym stanie jest gminna infrastruktura drogowa. W ostatnich latach wzbogacona o chodniki, nowoczesne parkingi i rondo w Popowie, które znacznie poprawia bezpieczeństwo komunikacyjne. Wygodne przeprawy przez rzeki Wartę i Liswartę stanowią nowo wybudowane mosty drogowe .Na terenie gminy znajdują się trzy ośrodki zdrowia. Sieć szkół i przedszkoli tworzą Gminne Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Popowie, Wąsoszu Górnym, Więckach, Rębielicach Królewskich, Zawadach. Bardzo dobra baza materialna i dydaktyczna sprzyja osiąganiu przez uczniów dobrych wyników. Bardzo dobrze funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie.

W Gminie Popów wśród podmiotów gospodarczych najsilniejszą grupę stanowią przetwórnie owocowo-warzywne.

Na terenie gminy działa sześć jednostek OSP i pięć świetlic środowiskowych.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij