+A  A  A-

Wielki test historyczny w Gminie Popów

Z powody małego zainteresowania testem historycznym, organizatorzy odwołują test.

Regulamin

wielkiego testu historycznego w Gminie Popów

 1. Czas i miejsce przeprowadzenia testu: Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Zawadach.

 2. Tematyka testu z uwzględnieniem przedziału czasowego: od zaborów do wolnej Polski (1772 – 1939r.)

 3. Zasady przebiegu testu:

  1. organizator testu – Gmina Popów

  2. uczestnikami mogą być mieszkańcy Gminy Popów bez podziału na kategorie wiekowe

  3. komisja nadzorująca przebieg testu – sekretarz Gminy Popów p. Ewa Kardas – Bernaś, p. K. Moczek, p. B. Drzazga, p. I. Kopera, p. W. Strzelczak, p. M. Kudła

  4. rodzaj testu – wielokrotnego wyboru

  5. uczestnicy zgłaszają się do organizatorów i potwierdzają chęć uczestnictwa w teście pod numerem telefonu: 34 317-70-67 do dnia 15.09.2018r.

  6. Dokładny termin testu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.gminapopow.pl

 4. Cele:

   1. Rozwijanie zainteresowań historią Polski.

   2. Upowszechnianie wiedzy historycznej dla tożsamości narodowej.

   3. Włączanie mieszkańców Gminy Popów w obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości.

   4. Integracja pomiędzy poszczególnymi pokoleniami społeczności lokalnej.

   5. Inicjowanie poszukiwania wiedzy historycznej z użyciem technologii informacyjnych.

   6. Przybliżenie uczestnikom testu sylwetek przywódców Polski w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości.

   7. Kształtowanie szacunku do wartości takich jak wolność i patriotyzm.

 1. Nagrody:

  1. Nagrodami w teście są nagrody rzeczowe i dyplomy:

   1. I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł

   2. II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł

   3. III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 1. Postanowienia końcowe:

   1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje komisja.

   2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora.

   3. Wszelkich informacji na temat testu udziela koordynator – p. Ewa Kardas – Bernaś – sekretarz Gminy Popów

   4. Informacja o rozstrzygnięciu testu zostanie umieszczone na stronie internetowej www.gminapopow.pl

 

Regulamin wielkiego testu historycznego w Gminie Popów

Podczas konkursu test historyczny”, będą wykonywane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. Udział w spotkaniu jest równoznaczny z wyrażeniem dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez Wójta Gminy Popów z siedzibą w Zawadach ul. Częstochowska 6, danych osobowych wizerunkowych uczestnika, a także ewentualnie innych danych osobowych, w celu rozpowszechniania informacji o działaniach Organu, w przestrzeni publicznej i w mediach.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij