+A  A  A-

ZAPROSZENIE na Konferencje

ZAPROSZENIE
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych im. k s. Kazimierza Znamirowskiego wspólnie ze współorganizatorami
Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
oraz Fundacją im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków
zaprasza do udziału w
KONFERENCJI
pt.:
Wsparcie finansowe organizacji społecznych
i Kół Gospodyń Wiejskich
działających na wsi


która odbędzie się
w czwartek , 2 8 października 20 2 1 r. o godz. 1 1 .00
w sali konferencyjnej Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,
ul. Wyszyńskiego 70/126
Konferencja będzie podsumowani
em projekt pn. Aktywni na wsi cykl artykułów
promujących inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego
podejmowane w środowisku wiejskim
W programie
❖ 11.00 Podsumowanie projektu Robert Kępa, Fundacja Rozwoju Inicjatyw
Społecznych im. ks. Kazimierza Znamirowskiego, koordynator projektu
❖ 11.10 Formy współpracy i wsparcia finansowego adresowane do
środowisk a Kół Gospodyń Wiejskich Adrian Skrzypczak inspektor w
Biurze Powiatowym w Częstochowie Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
❖ 11.20 Prezentacja możliwości finansowania działalności organizacji
pozarządowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich ze środków Fundusz u
Inicjatyw Obywatelskich i innych programów rządowych Łukasz Ofiara,
zastępca kierownika Biura Programów Horyzontalnych Narodowego Instytut u
Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
❖ 11.40 Dyskusja
❖ 12.00 Poczęstunek

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij