+A  A  A-

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim
BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH 02.04.2018 r. (poniedziałek)
Nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych
dwutlenku azotu (200 μg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 μg/m3), 24-godzinnych
dwutlenku siarki (125 μg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3),
ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 μg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu
docelowego ozonu (120 μg/m3).
03.04.2018 r. (wtorek) godz. nocne i poranne
Nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do
średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.
03.04.2018 r. (wtorek)
Jakość powietrza na obszarze północnym, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej będzie dobra;
warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; na
pozostałym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość
powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
04.04.2018 r. (środa)
Jakość powietrza na przeważającej części obszaru województwa śląskiego będzie dobra;
jedynie na obszarze centralnym, rybnicko-pszczyńskim i w Częstochowie ze względu na
poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana.

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij