+A  A  A-

Akcja informacyjna PSSE w sprawie Wirusowego Zapalenia Wątroby typu A

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A to choroba zakaźna potocznie zwana żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk. Czynnikiem etiologicznym jest wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Rezerwuarem wirusa i źródłem zakażenia jest człowiek. Wirus wydalany jest z kałem. Okres wylęgania choroby od 15 do 50 dni (średnio ok. 30 dni). Początek choroby jest nagły i jej przebieg zależy w dużym stopniu od wieku i stanu zdrowia osoby zakażonej. Symptomy choroby to głównie objawy grypopodobne i dyspeptyczne (zmęczenie, gorączka, bóle brzucha, brak apetytu, mdłości, wymioty) oraz zażółcenie skóry. Żółtaczka utrzymuje się od jednego do kilku tygodni, towarzyszy jej powiększenie wątroby. Leczenie swoiste nie istnieje. Powrót do zdrowia najczęściej następuje w okresie 3 – 6 miesięcy od czasu wystąpienia objawów. Przebieg zakażenia u małych dzieci w ponad 90% jest bezobjawowy.

Drogi szerzenia:

– głównie drogą pokarmową poprzez spożycie skażonych produktów żywnościowych zwłaszcza nieumytych warzyw i owoców oraz skażonej wody,

– kontakt bezpośredni z osobą zakażoną np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte ręce po wyjściu z toalety,

– kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno-analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus.

Podstawą w zapobieganiu zakażeniom wirusowego zapalenia wątroby typu A jest bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków.

Skuteczną formą zapobiegania są również szczepienia ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, które zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zaleca się:

– osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A;

– osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących do tego celu;

– dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży;

– osobom, które nie chorowały na WZW typu A.

Informacje na temat sytuacji epidemiologicznej

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij