+A  A  A-

Coroczna inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Popów

przypomina o obowiązku właścicieli i zarządców obiektów, urządzeń instalacji
i innych miejsc zawierających azbest, jakim jest zgodnie z § 10 ust. 1 i 3  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) dokonywanie corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

W związku z powyższym proszę właścicieli i zarządców obiektów, urządzeń instalacji i innych miejsc zawierających azbest o wypełnienie załączonej ankiety
i dostarczenie do Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów do dnia 20.03.2020 r. Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 19 (1 piętro) lub pod nr tel. 34 317 70 67 wew. 216.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa ankieta nie jest wnioskiem
o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 

 

                                                                                                                      Jan Kowalik

                                                                                                          Wójt Gminy Popów

 

A N K I E T A

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij