+A  A  A-

Czwartki z książką dla młodzieży, wieczory z książką dla seniorów

Regulamin

 1. Organizator
  – Organizatorem „Czwartków z książką dla młodzieży” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
 2. Cele
  – rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie umiejętności literackich (zwłaszcza odbioru dzieła literackiego i innego tekstu kultury)
  – rozwijanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych
  – analiza wybranych utworów literackich,
  – prezentacja wybranych tematów, motywów i zagadnień literackich
  – motywowanie do samodzielnej nauki i efektywnej lektury
  – umożliwianie spędzania czasu wolnego w twórczy sposób
 3. Zasady uczestnictwa
  – „Czwartki z książką dla młodzieży” są inicjatywą Biblioteki dedykowaną dla młodzieży
  Limit miejsc (grupa 5 osób)
  Spotkania tematyczne – lektury zwłaszcza dla maturzystów i ósmoklasistów
  Obowiązkowe zgłoszenie uczestnictwa – decyduje kolejność zgłoszeń!!
  Uczestnicy zapisują się na konkretny temat !!!
  Lista tematów i proponowane terminy spotkań (harmonogram) w załączniku (Załącznik nr 3)
  – Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Biblioteki (Popów, ul. Strażacka 2), telefonicznie (dzwoniąc pod numer 343177019) lub mailowo (pisząc na adres: biblioteka@gminapopow.pl)
  – „Czwartki z książką dla młodzieży” będą się odbywać w siedzibie Organizatora w Popowie przy ul. Strażackiej 2 w czwartki w godzinach 17.30-19.00 z częstotliwością 2 razy w miesiącu (terminy i tematy spotkań w harmonogramie) (w kwietniu 3 razy)
  – „Czwartki z książką dla młodzieży” będą się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj: jednorazowo w spotkaniu może uczestniczyć 5 osób; przed wejściem Uczestników do pomieszczeń Biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk; Uczestników spotkania obowiązuje zachowanie dystansu przestrzennego min. 1,5 m.; Uczestnicy winni pozostawać w maseczkach;
  – Uczestnicy, którzy są lub podejrzewają, iż mogą być chorzy, są zobowiązani do nie przychodzenia na spotkanie
  – Uczestnicy składają Organizatorowi każdorazowo pisemne oświadczenie uczestnictwa w „Czwartkach z książką dla młodzieży” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1)
  – Uczestnicy składają Organizatorowi każdorazowo pisemne oświadczenie w związku z covid-19 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2)
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań, odwołania spotkań lub ich czasowego zawieszenia w związku z sytuacją epidemiczną bądź wypadkami losowymi
  – Regulamin „Czwartków z książką dla młodzieży” jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki www.popow-gbp.sowa.pl

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
– administratorem danych osobowych uczestników „Czwartków z książką dla młodzieży” oraz ich rodziców/prawnych opiekunów jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie z siedzibą w Popowie przy ul. Strażackiej 2; tel. 343177019; e-mail: biblioteka@gminapopow.pl
– dane osobowe uczestników „Czwartków z książką dla młodzieży” oraz ich rodziców/prawnych opiekunów przetwarzane będą wyłącznie w celu organizowania spotkań literackich w ramach inicjatywy „Czwartki z książką dla młodzieży”
– dane osobowe uczestników „Czwartków z książką dla młodzieży” oraz ich rodziców/prawnych opiekunów nie będą udostępniane podmiotom trzecim, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
– dane osobowe uczestników „Czwartków z książką dla młodzieży” oraz ich rodziców/prawnych opiekunów nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
– dane osobowe uczestników „Czwartków z książką dla młodzieży” oraz ich rodziców/prawnych opiekunów przetwarzane będą przez okres niezbędny dla zorganizowania i przeprowadzenia spotkań w ramach inicjatywy „Czwartki z książką dla młodzieży”
– uczestnicy „Czwartków z książką dla młodzieży” oraz ich rodzice/prawni opiekunowie mają prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych
– uczestnicy „Czwartków z książką dla młodzieży” oraz ich rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w „Czwartkach z książką dla młodzieży”


Regulamin

 1. Organizator
  – Organizatorem „Wieczorów z książką dla seniorów” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
 2. Cele
  – kształtowanie zainteresowań literackich
  – aktywizacja intelektualna
  – popularyzowanie wartościowej literatury i nowości wydawniczych
  – umożliwianie spędzania czasu wolnego w twórczy sposób
  – forma biblioterapii
 3. Zasady uczestnictwa
  – „Wieczory z książką dla seniorów” są inicjatywą Biblioteki dedykowaną dla seniorów (60+)
  Limit miejsc (grupa 5 osób)
  Obowiązkowe zgłoszenie uczestnictwa – decyduje kolejność zgłoszeń!!
  – Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Biblioteki (Popów, ul. Strażacka 2), telefonicznie (dzwoniąc pod numer 343177019) lub mailowo (pisząc na adres: biblioteka@gminapopow.pl)
  – „Wieczory z książką dla seniorów” będą się odbywać w siedzibie Organizatora w Popowie przy ul. Strażackiej 2 w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach 17.30-19.00
  – „Wieczory z książką dla seniorów” będą się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj: jednorazowo w spotkaniu może uczestniczyć 5 osób; przed wejściem Uczestników do pomieszczeń Biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk; Uczestników spotkania obowiązuje zachowanie dystansu przestrzennego min. 1,5 m.; Uczestnicy winni pozostawać w maseczkach;
  – Uczestnicy, którzy są lub podejrzewają, iż mogą być chorzy, są zobowiązani do nie przychodzenia na spotkanie
  – Uczestnicy składają Organizatorowi jednorazowo pisemne oświadczenie uczestnictwa w „Wieczorach z książką dla seniorów” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1)
  – Uczestnicy składają Organizatorowi każdorazowo pisemne oświadczenie w związku z covid-19 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2)
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań, odwołania spotkań lub ich czasowego zawieszenia w związku z sytuacją epidemiczną bądź wypadkami losowymi
  – Regulamin „Wieczorów z książką dla seniorów” jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki www.popow-gbp.sowa.pl
 4. Klauzula informacyjna
  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  – administratorem danych osobowych uczestników „Wieczorów z książką dla seniorów” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie z siedzibą w Popowie przy ul. Strażackiej 2; tel. 343177019; e-mail: biblioteka@gminapopow.pl
  – dane osobowe uczestników „Wieczorów z książką dla seniorów” przetwarzane będą wyłącznie w celu organizowania spotkań literackich w ramach inicjatywy „Wieczory z książką dla seniorów”
  – dane osobowe uczestników „Wieczorów z książką dla seniorów” nie będą udostępniane podmiotom trzecim, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
  – dane osobowe uczestników „Wieczorów z książką dla seniorów” nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  – dane osobowe uczestników „Wieczorów z książką dla seniorów” przetwarzane będą przez okres niezbędny dla zorganizowania i przeprowadzenia spotkań w ramach inicjatywy „Wieczory z książką dla seniorów”
  – uczestnicy „Wieczorów z książką dla seniorów” mają prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych
  – uczestnicy „Wieczorów z książką dla seniorów” mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  – podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w „Wieczorach z książką dla seniorów”

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij