+A  A  A-

Eksploatacja złoża wapieni jurajskich „Rębielice Królewskie 1”

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców o złożeniu pisma przez firmę KOPALEX dotyczącego odpalania ładunków materiału wybuchowego w związku z eksploatacją złoża wapieni jurajskich „Rębielice Królewskie 1”. Przedsiębiorstwo będzie prowadziło odpalanie ładunków raz w tygodniu w godz. 9:00 – 12:00 i 13:00- 17:00 w następujący sposób:

1. Odpalenie ładunków MW poprzedzone będzie nadaniem dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych słyszalnych w obrębie całej strefy rozrzutu odłamków skalnych.

2. Obowiązywać będzie następujący sposób sygnalizacji dźwiękowej:

sygnał pierwszy – jeden ciągły ton oznaczający „uprzedzenie” nadawany po ukończeniu ładowania materiału wybuchowego, lecz przez wykonaniem odwodu strzałowego. Na sygnał ten osoby stanowiące obasadę posterunków zabezpieczających strefę rozrzutu, zajmują swoje miejsca,

sygnał drugi – dwa ciągłe bezpośrednio po sobie następujące tony oznaczające „przygotowanie do odpalania”. Sygnał ten nadany będzie po stwierdzeniu zabezpieczenia przewidywanej strefy rozrzutu odłamków skalnych.

– sygnał trzeci – jeden krótki ton oznaczający „odpalenie” nadawany będzie tuż przed uruchomieniem zapalarki.

– sygnał czwarty – trzy ciągłe, bezpośrednio po sobie następujące tony, oznaczające „odwołanie” nadane po upewnieniu się, że wszystkie ładunki materiału wybuchowego odpaliły. Na sygnał ten posterunki zabezpieczające opuszczają swoje stanowiska.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij