+A  A  A-

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439.) – gminy są zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

    Zebrane dane posłużą do opracowania planów dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej, dlatego też informacje te są dla nas bardzo ważne.

    W związku z powyższym, Wójt Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Popów, o wypełnienie stosownego zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy Popów, pok. nr 12 lub do sołtysa.  

Druki niniejszego zgłoszenia zamieszczone są w załączeniu poniżej.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij