+A  A  A-

Informacja

Wójt Gminy informuję, że zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 35/VI/2019 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2019 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 1945) w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych
ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym, od 23 marca 2019 r. ulegają zmianie stawki
za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów
z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie
i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym tj.

1. Cena usługi przyjęcia na stację zlewczą i utylizacji w gminnej oczyszczalni ścieków 1m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni
w kwocie
13,89 zł/m3 (netto) powiększoną o podatek VAT, tj. 15,00 zł/m3 (brutto).

2. Cena usługi za wypompowanie gminnym zestawem asenizacyjnym 1m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Popów w kwocie 2,30 zł/m3 (netto) powiększoną o podatek VAT, tj. 2,48 zł/m3 (brutto).

3. Cenę usługi transportu gminnym zestawem asenizacyjnym nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni znajdujących się na terenie Gminy Popów do gminnej oczyszczalni ścieków w kwocie 27,95 zł (netto) powiększoną o podatek VAT, tj. 30,18 zł (brutto) za jeden transport.

 

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij