+A  A  A-

Informacja dotycząca Wyboru Ławników 2020 – 2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie i Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie zwrócił się pismem nr Adm-0130-5.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. do Rady Gminy Popów z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

– do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 1, w tym do Sądu Pracy – 0

– do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 1, w tym do Sądu Pracy – 0

 

Załączniki:

Informacja dotycząca Wyboru Ławników 2020 – 2023

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie o posiadaniu władzy rodzicielskiej

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij