+A  A  A-

Informacja o nadaniu numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski

Від 16 березня 2022 р. громадяни України, які після 24 лютого втекли від війни, на території свого краю, до Польщі можуть подати заяви щодо надання їм номеру ПЕСЕЛЬ (PESEL).

Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Przedstawiamy wzór formularza w języku ukraińskim i rosyjskim wraz z najpotrzebniejszymi informacjami.

Rządzący naszym krajem, wraz z uchwaleniem przepisów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy szukającym schronienia w naszym kraju, przygotowali wzór formularza, który należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy w kraju celem nadania numeru PESEL.
Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.  

Kto może uzyskać PESEL?
Każdy, kto:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel dla obywateli Ukrainy – instrukcja dla użytkowników

Co musisz przygotować?    
Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne będą w dowolnym urzędzie gminy. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.     

Dane, które wpiszesz we wniosku:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość), wykonaną na jednolitym jasnym tle i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie. 

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Co musisz zrobić?    
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis. 

Wydanie ww. dokumentu jest bezpłatne.     

Wnioski o nadanie numeru PESEL można składać w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów- parter pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu – po wcześniejszym ustaleniu terminu.        


Numery telefonów:  
+48343177067
+48343177083
+48343177084          
+48343177085
           

Від 16 березня 2022 р. громадяни України, які після 24 лютого втекли від війни, на території свого краю, до Польщі можуть подати заяви щодо надання їм номеру ПЕСЕЛЬ (PESEL).

Надаємо зразок заяви на українській та російській мові.

Представники нашої країни, разом з прийняттям нових нормативно-правових актів, щодо допомоги громадянам України, які шукають допомоги в нашій країні, підготовили зразок заяви, який можна заповнити в будь-якому Ужонді (Державна установа типу Районної Державної Адміністрації) з ціллю надання номеру песель (PESEL).

Володіння такого номеру дає можливість користуватись закладами Охорони Здоров’я, соціальної допомоги.

Також можна створити profil zaufany (довірений профіль), який надає можливість вирішити багато справ через інтернет не виходячи з дому.

Хто може отримати такий номер PESEL?

 • Кожен громадянин України, який перетнув кордон Польщі з 24 лютого 2022 р.
 •  Кожен громадянин України, який заповнить заяву в державній установі.

Що повинен приготувати?

 • Паспорт або любий інший документ, який підтверджує твої дані,
 • Якщо не маєш таких документів (згубив, вкрали…) можеш подати заяву про відсутність таких документівю

Дані, які потрібно вписати до заяви:

 • Ім’я та Прізвище,
 • Дата та місце народження,
 • Країна народження та громадянство,
 • Дата перетину кордону з Польщею (дата в’їзду на територію Польщі),
 • Український номер ІНН,
 • Щоб отримати профіль довірений – дані такі як: польський номер телефону та почтова скринька е-mail.

Якщо заповнюєш заяву від імені неповнолітньої особи (дитина, яка має менше 18 років), подаєш дані батьків або особи яка її заміняє (опікун).

Також потрібне кольорове фото 35*45.

ПАМ’ЯТАЙ! Під час складання такої заяви будуть зняті відтиски пальців!

Що маєш зробити?

Заповнену заяву з документами, підтверджуючими твою особистість, маєш подати до установи особисто. Працівник ужонду здійснить процедуру зняття відбитків пальців.

Дитина до 12 років може не бути присутньою при складанні заяви. Заяву від імені дитини заповнює один з батьків або особа, яка їх замінює тобто опікун.

Діти, які не досягли 12 річного віку не здають відбитки пальців!

Заяву підписуєш власноручно (не простий підпис, а пишеш: ім’я та прізвище латинецею.

Заяви про надання номеру PESEL можна складати в Державній Установі (Urzędzie) районного центру Попув, Завади, вул. Ченстоховська 6, 1 поверх, кабінет №1.

Телефони:

+48343177067

+48343177083

+48343177084

+48343177085

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij