+A  A  A-

Informacja o przystąpieniu do sprzedaży końcowej węgla.

INFORMACJA

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w związku z powyższym  Gmina Popów ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego w ilości 54,84 t węgla (44,5 t groszku i 10,34 t kostki), jednocześnie informując, że wydłuża termin sprzedaż węgla uprawnionym mieszkańcom do 31 lipca 2023 r. za cenę 1750,00 zł/t.

Podstawą zakupu będzie wniosek lub zaświadczenie złożone w formie papierowej  w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, w pokoju nr 26 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres ePUAP: /ugpopow/SkrytkaESP- w tej sytuacji wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 15 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. 

Wnioski o zakup będą rozpatrywane przez Urząd Gminy Popów w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Przy sprzedaży końcowej nie będzie limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij