+A  A  A-

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 11.10.2018

RG.0002.08.2018

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję XLVII sesje Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

 

6. Informacja nt. oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy
i radnych za 2017 r.
7. Informacja z działalności Klubu Sportowego ,,Liswarta Popów” za rok 2018.
8. Informacja nt. szkód w rolnictwie wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
9. Informacja nt. szkód wyrządzonych suszą w rolnictwie.
10. Informacja nt. współpracy Gminy z Bankiem Spółdzielczym w Zawadach.
11. Dyskusja.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Zapytania sołtysów i mieszkańców.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

– zmian w budżecie gminy;
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2028.
– wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na lata 2018-2022
– uchwalenia Statutu Gminy Popów

 

15. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Gminy.

Sesja odbędzie się 11 października 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij