+A  A  A-

Informacja o SUMP

Na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu

Północnego Województwa Śląskiego (SUMP SPWŚ) przeprowadzamy badania

ankietowe wśród mieszkańców regionu. Ankieta skierowana jest do

pełnoletnich mieszkańców Miasta Częstochowy oraz powiatów:

częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

Dzięki ankiecie możemy lepiej poznać sposób funkcjonowania regionu oraz

ocenę i oczekiwania mieszkańców wobec systemu transportowego.

Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety, która znajduje się pod

linkiem: https://wypelnij.online/i/index.php?r=survey/index&sid=912175

<https://wypelnij.online/i/index.php?r=survey/index&sid=912175>

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej.

Ankieta będzie dostępna do 05.03.2023 r.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij