+A  A  A-

INFORMACJA – ZMIANA W OPŁACIE SKARBOWEJ – dot. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Od dnia 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji). Zwolnione z opłaty będzie jedynie wydanie decyzjio warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela oraz użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy,bez względu na cel wydania tej decyzji (podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086)).

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij