+A  A  A-

Kolejny projekt Gminy Popów z unijnym dofinansowaniem

Na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania Rozwój usług społecznych – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020 znalazł się projekt pn. Usługi społeczne w Gminie Popów.

Wartość projektu to 1.236.090,00 zł, z czego 1.149.563,70 zł. zostanie sfinansowane z UE.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi, to jest osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym również z niepełnosprawnością, poprzez m.in. usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klubie Seniora.

Jest to kolejne dofinansowanie jakie gmina Popów otrzymała w 2020 roku na utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznościowych. Poprzedni projekt polegający na przebudowie zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach w celu utworzenia Centrum Usług Społecznościowych, również uzyskał dofinansowanie z UE i jest w trakcie realizacji.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij