+A  A  A-

Komunikat WIORiN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach informuje, że od dnia 4 maja 2023 roku zostaje przywrócony obowiązek posiadania szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz okresowych badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Wszystkie osoby stosujące środki ochrony roślin zobowiązane są do regularnego zdobywania wiedzy m.in. poprzez udział w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin, prowadzonych przez jednostki, których programy uwzględniają wszystkie istotne zagadnienia dotyczące wymagań integrowanej ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz ograniczania ryzyka związanego z ich stosowaniem.


Przed rozpoczęciem prac polowych producenci rolni zobowiązani są do:

  • aktualizacji zaświadczenia bądź uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin
  • zapewnienia prawidłowej i precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin, bezpiecznej dla ludzi, zwierząt i środowiska poprzez stosowanie sprawnego technicznie i skalibrowanego sprzętu, którego sprawność techniczna weryfikowana jest podczas przeprowadzanych okresowo badań technicznych

  • szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin – co 5 lat
  • pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzić nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia
  • kolejne badania sprzętu – w przypadku opryskiwaczy polowych i sadowniczych – należy przeprowadzić co 3 lata

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij