+A  A  A-

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 – 2030

Wójt Gminy Popów poddaje pod konsultacje społeczne projekt Strategii Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 – 2030.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania uwag, opinii i wniosków mailowo na adres ug@gminapopow.pl lub zamowienia@gminapopow.pl, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Popów pok. Nr 12,osobiście lub za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6 , 42-110 Popów do dnia 16 marca 2020 r.

Strategia Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 – 2030

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij