+A  A  A-

LXII Sesja Rady Gminy Popóww dniu 28 września 2023r. (czwartek) o godz.12:00

Proponowany porządek obrad Sesji:
1.Otwarcie LXII Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
4.Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024.
5.Informacja ze stanu realizacji inwestycji w gminie Popów za I półrocze 2023 roku.
6.Sprawozdanie z realizacji projektu operacyjnego „Pomoc żywnościowa europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym”.
7.Informacja z funkcjonowania organizacji pozarządowych z terenu Gminy Popów oraz sposobie wykorzystania udzielonych im dotacji.
8.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023 – 2030.
10.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Gminy Popów.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij