+A  A  A-

Najbezpieczniejsze gospodarstwa w województwie śląskim w XIX Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

           W dniu wczorajszym, w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta gala finałowa XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – rozstrzygnięcie etapów regionalnych oraz etapu wojewódzkiego.

           Gospodarzem uroczystości był Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, Piotr Dobosz. Patronat ogólnopolski nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Wydarzenie było zorganizowane przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

           W gali wzięło udział wielu zaproszonych gości, a byli obecni m. in.: Wicewojewoda Śląski – Robert Magdziarz, Dyrektor Biura Prewencji w Warszawie – Cezary Nobis. Wśród przedstawicieli instytucji wspierających konkurs i prewencje wypadkową, będących jednocześnie sponsorami nagród byli obecni: Pani Teresa Pala Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie, Pan Dawid Zamora Z-ca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie oraz Pan Piotr Kalbron z Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

           Wśród włodarzy gmin byli  obecni m.in.: Pan Waldemar Dombek – Starosta Gliwicki, Pan Andrzej Kamiński – Starosta Bielski, Pan Tomasz Kucharski – Burmistrz Miasta Olsztyn, Pan Dariusz Pomada – Wójt Gminy Mykanów, Pan Ginter Skowronek – Wójt Gminy Wielowieś, Pan Krzysztof Wieczerzak, Wicewójt Gminy Jasienica, także Wójt Gminy Niegowa, Pan Mariusz Rembak oraz Pan Waldemar Lipus, który reprezentował UM w Pszczynie.

           Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 29 gospodarstw, z czego wyłoniono 6 – w dwóch etapach regionalnych po 3 gospodarstwa, które zajęły kolejno I, II i III miejsce. Laureaci reprezentowali kolejno powiaty: częstochowski, myszkowski, gliwicki, pszczyński oraz bielski. Wszystkie gospodarstwa rolne zostały poddane szczegółowej ocenie profesjonalnej komisji konkursowej. 

            W tym roku w województwie śląskim zwyciężyło gospodarstwo Państwa Ilony i Bernarda Stroki z gminy Jasienica w powiecie bielskim. Laureatami tegorocznego konkursu zostali również Pan Szymon Wierus z gminy Mykanów, powiat częstochowski, który zajął II miejsce, natomiast III miejsce powędrowało do Pana Piotra Jendrysika z miejscowości Świbie, w powiecie gliwickim.

           Wyróżnienia otrzymali Państwo Katarzyna i Rafał Mazanek z miejscowości Niegowa w powiecie myszkowskim, Państwo Kamila i Grzegorz Ulrich ze Zrębic Drugich w powiecie częstochowskim oraz Państwo Sylwia i  Leszek Szczotka z miejscowości Ćwiklice, w powiecie pszczyńskim.

           Każdy z uczestników finału otrzymał cenne, a zarazem praktyczne nagrody oraz zestawy upominków ufundowane przez KRUS, KOWR, ARMiR, PIP oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że warto organizować tego typu konkursy promujące działania prewencyjne, bo poprzez weryfikację gospodarstw, komisja konkursowa jest w stanie wychwycić i wskazać zarówno prawidłowe zachowania jak i te negatywne, zagrażające zdrowiu
i życiu rolnika.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij