+A  A  A-

Ogłoszenie o naborach wniosków o przyznanie pomocy

Ogłoszenie

o naborach wniosków o przyznanie pomocy

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

informuje o naborach wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie następujących przedsięwzięć:


Nr 5/2018 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ,

Nr 6/2018 OCHRONA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWO-HISTORYCZNEGO,

Nr 7/2018 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ,

Nr 8/2018 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (przez osoby z grupy defaworyzowanej),

Nr 9/2018 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Do grupy defaworyzowanej na obszarze LGD zaliczane są osoby: bezrobotne w wieku od 18 do 34 lat, niepełnosprawne, korzystające z pomocy społecznej.

Termin składania wniosków:

od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia 10 lipca 2018 roku do godziny 15:30.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji) w siedzibie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 12, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pełna treść ogłoszeń o naborach znajduje się na stronie internetowej www.lgd-klobuck.pl w zakładce PROW 2014-2020. Więcej informacji dotyczących naborów wniosków można uzyskać w biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 12 oraz pod numerem telefonu 34 317 25 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Ogłoszenie Naboru_5 do 9-2018

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij