+A  A  A-

Ogłoszenie o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.4 Usługi społeczne programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 o nr FESL.07.04-IZ.01-032/23

Gmina Popów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie w oparciu o przepisy Ustawy         z dn. 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich         w perspektywie finansowej 2021 – 2027 oraz w związku z zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów w dniu 16.08.2023 roku ogłoszeniem o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.4 Usługi społeczne, informuje, że do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie wpłynęła jedna oferta, tj.:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska

Po zapoznaniu się z ofertą, Gmina Popów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera do projektu:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych
ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska

Oferta spełnia wymagania formalne. Ocena merytoryczna oferty przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij