+A  A  A-

Ogłoszenie o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych

Gmina Popów w oparciu o przepisy Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2018, poz. 1431 z późń. zm.) oraz w związku z zamieszczonym w na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów w dniu 17.12.2019 roku ogłoszeniem o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, informuje, że do Gminy Popów wpłynęła jedna oferta tj:

Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych i Niepełnosprawnych
ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska

Po zapoznaniu się z ofertą, Gmina Popów podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera do projektu:
Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych i Niepełnosprawnych
ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska

Oferta spełnia wymagania formalne. Ocena merytoryczna oferty przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij