+A  A  A-

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2020 roku o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

OGŁOSZENIE Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z poźn. zm.)

  1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA

Gmina Popów z siedzibą w Zawadach, ul. Częstochowska 6,42-110 Popów

http://www.bip.qminapopow.pl
  1. PRZEWIDYWANY TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm.)

  1. RODZAJ TRANSPORTU:

publiczny transport drogowy – autobusowy, w ramach gminnych przewozów pasażerskich realizowanych w formie publicznego transportu zbiorowego

  1. LINIA KOMUNIKACYJNA, NA KTÓREJ BĘDĄ WYKONYWANE PRZEWOZY:

1 linia komunikacyjna, szacunkowa liczba wozokilometrów rocznie: do 50 000

  1. PRZEWIDYWANA DATA ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

03 lutego 2021 roku

  1. PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

12 miesięcy

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2020 roku o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij