+A  A  A-

OZE w Gminie Popów

OZE w Gminie Popów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Popów,

informujemy, że Gmina Popów przystępuje do projektu mającego na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na inwestycje proekologiczne w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne – Klaster Aglomeracji Częstochowskiej (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można uzyskać na:

zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,

zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej,

zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Mieszkańcy zainteresowani takim wsparciem proszeni są w terminie od 23 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r. o składanie ankiet oraz podpisywanie umów użyczenia nieruchomości w Urzędzie Gminy Popów.

Wzór ankiety będzie można pobrać ze strony www.gminapopow.pl. Ankietę można również otrzymać w biurze podawczym Urzędu.

Ankiety złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aby móc złożyć ankietę/deklarację, należy łącznie spełnić kilka warunków:

być właścicielem budynku mieszkalnego na terenie Gminy Popów, który najpóźniej w czasie montażu urządzeń będzie zamieszkały ponieważ efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,

️nie prowadzić działalności gospodarczej w tym rolniczej pod adresem przypisanym do budynku w którym zainstalowane zostanie OZE,

️ posiadać prawo dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Popów,

️nie zalegać z żadnymi płatnościami na rzecz Gminy Popów,

wypełnić i złożyć deklarację/ankietę udziału w programie.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr 34 317 70 67 wew. 216.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij