+A  A  A-

Przekazanie placu budowy dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ul. Słoneczna”

W dniu 24 lutego 2021 roku miało miejsce przekazanie terenu i placu budowy inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki ul. Słoneczna”.   
W przekazaniu udział wzięli: Wójt Gminy Popów Jan Kowalik, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  Krzysztof Słomian oraz  przedstawiciel Wykonawcy tj. firmy PPHU INSTAL-BUDOTECH ul. Częstochowska 38 c, 42-287 Kamienica Waldemar Szewczyk, a także  Kierownik Budowy Stanisław Soluch.

Zakres planowanych do realizacji prac obejmuje budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego o dł.  751,30 mb, budowę kanału sanitarnego tłocznego o dł. 1164,00 mb, budowę przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym  oraz odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Popów pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Planowany termin realizacji zadania 30 października 2021 r.

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij