+A  A  A-

Przekazanie placu budowy dla zadania pn. „Przebudowa zdegradowanego obiektu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Popów”

W związku z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Przebudowa zdegradowanego obiektu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznościowych w Gminie Popów” w czwartek 25 lutego br. przekazano wykonawcy tj.  Zakład Usług Remontowo- Budowlanych „MALINA” Marcin Malina teren i  plac budowy.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: za strony Zamawiającego Wójt Gminy Popów Jan Kowalik, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Bogdan Anioł oraz Wykonawca Marcin Malina i Krzysztof Kempa – Kierownik Budowy. 

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i  obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych niezbędnych do przystosowania budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Szkolnej w Zawadach na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu. W budynku zostaną zlokalizowane pomieszczenia pozwalające na realizację działań w zakresie świadczenia różnorodnych usług społecznych – bez względu na grupę wiekową. Cały obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Popów na ten cel pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 800 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 938.490,00 zł.

 Termin realizacji zadania 15.12.2021r.                                                                 

Używając tej strony zgadzasz się na naszą Politykę cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij